IZOOPTIK d.o.o. Sarajevo

Više o IZOOPTIK d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "IZOOPTIK" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "IZOOPTIK" d.o.o. za termoizolaciju i limarske radove u građevinarstvu Sarajevo, ul. Josipa Slavenskog br. 26/2, Sarajevo, Ilidža, na ročištu održanom dana 11.09.2019. godine objavio je slijedeći

OGLAS

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "IZOOPTIK" d.o.o. za termoizolaciju i limarske radove u građevinarstvu Sarajevo, ul. Josipa Slavenskog br. 26/2, Sarajevo, Ilidža.

2. Za likvidatora se imenuje Omer Bavčić iz Ilidže, ul. Saliha Žige br. 50.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-20164, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 767704 19 L

11. septembra 2019. godine

Sarajevo