Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Nepoznato

Unovčen je dio imovine stečajnog dužnika “Trudbenik” a.d. Doboj

Na osnovu čl. 107, 122. i 123. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10) i Odluke Skupštine povjerilaca, broj: 5/19, od 25.7.2019. godine, stečajni upravnik “Trudbenik” a.d. Doboj - u stečaju objavljuje

PRVU DJELIMIČNU DIOBU

Unovčen je dio imovine stečajnog dužnika za iznos od 1.029.958,40 KM, koji se sastoji od:

1. prodaja dijela imovine stečajnog dužnika u iznosu od 1001.000,00 KM,

2. drugi prihodi u stečajnom postupku ostvareni su u iznosu od 28.985,40 KM. Namirenje povjerilaca:

1. razlučni povjerioci namiruju se djelimično u iznosu od 950.950,00 KM ili 17,02% priznatih potraživanja razlučnih povjerilaca,

2. viši isplatni red namiruje se djelimično u iznosu 78.540,00 KM ili 8,41% priznatih potraživanja višeg isplatnog reda,

3. troškovi stečajnog postupka su 495,40 KM. Prijedlog diobnog popisa sa tabelama priznatih potraživanja nalazi se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Doboju. Prigovor na diobni popis može se uložiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Broj: 60 0 St 023013 16 St

26.7.2019 godine

Stečajni upravnik, Doboj Dragan Prodić, s.r