Garbin d.o.o. Banja Luka

Više o Garbin d.o.o. Banja Luka

Nepoznato

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom “Garbin” d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da se

Rješenjem broj:

57 0 St 126051 18 St, od 11.6.2019. godine, zaključuje stečajni postupak nad pravnim licem “Garbin” d.o.o. Banjaluka, Ulica Dragana Babića broj 14A, Banjaluka, zbog nedostatka stečajne mase, a na osnovu člana 191. Zakona o stečajnom postupku. Rješenje i oglas o zaključenju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 11.6.2019. godine.

(57 0 St 126051 18 St-su)