Nepoznato

Zakazuje se ČETVRTA SKUPŠTINA POVJERILACA u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom privrednog društva "AG - AHIDRON - GRAĐENJE" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Joksimović Nebojša, u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom privrednog društva "AG - AHIDRON - GRAĐENJE" d.o.o. Društvo za građevinsko zanatske radove, ul. Trešnje br. 9, Sarajevo, Ilidža u stečaju, na ročištu dana 25.03.2019. godine, donio je rješenje, koje se objavljuje kroz slijedeći

OGLAS

Zakazuje se ČETVRTA SKUPŠTINA POVJERILACA za dan PETAK, 31.05.2019. godine u 09,30 sati, soba br. 224/II. Obavještavaju se svi povjerioci da mogu pristupiti skupštini povjerilaca.

Broj 65 0 St 688412 18 St

25. marta 2019. godine

Sarajevo