DOO MARENGO Sanski Most- u likvidaciji

Više o DOO MARENGO Sanski Most- u likvidaciji

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Marengo d.o.o. Sanski Most

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija SenjaDžafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem "MARENGO" d.o.o. - Sanski Most, na ročištu, dana 25.09.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MARENGO" d.o.o. - Sanski Most, upisano u sudski registar ovoga Suda pod brojem 017-0-Reg-08-000317. Za likvidatora se postavljaAlagić Emira, direktor i zakonski zastupnik pravnog lica, na adresi ul. Alagića sokak br. 16 - Sanski Most. Pozivaju se povjerioci da u roku 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potraživanja ovome Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 017-0-Reg-08-000317. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga Suda. Broj 17 0 L 021016 10 L 25. septembra 2012. godine Bihać (03-3-3147/12)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi