Pokretnina

GRAĐEVINAR doo Ljubinje u stečaju - prodaja građevinske mehanizacije

GP "Građevinar" d.o.o.  u stečaju

Ljubinje

 

Broj: 01/19

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjernlaca od 31.7.2019. godine o uslovima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik

 

                                                                            OGLAŠAVA

            prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

 

I Predmet prodaje: Pokretna imovina i to:

- Bager, gusjeničar, proizvođač "Ceterpillar", tip CAT 318S, broj šasije CAT0318SRRAA00287, broj motora 7JK71543, dizel motor snage 94 KW, godina proizvodnje 2004, početna licitaciona cijena 65.000,00 KM,

- Kombinovana radna mašina (utovarivač, rovokopač), proizvođač "JCB", tip 4SN, broj šasije SLP4CXFSYE0495023, broj motora 449/12000 2/351, dizel motor snage 68,8 KW (utovarivač- rovokopač), godina proizvodnje 2000, početna licitaciona cijena 23.000,00

- Čekić, hidraulični, proizvođač "KRUPP", tip HM 1600, godina proizvodnje 2004, početna licitaciona cijena 6.000,00,

- Teretno motorno vozilo, proizvođač "FAP", tip 2226 K, broj šasije 106411, broj motora 158019, dizel motor snage 191 KW, radne zapremine 11.160 cm2, oblik karoserije samoistovarivač, godina proizvodnje 1987, početna licitaciona cijena 3.000,00

- Teretno motorno vozilo, proizvođač "Mercedes-Benz", tip LP813, 137/84, broj šasije 31805214938515, broj motora 35398110743278, dizel motor snage 96 KW, radne zapremine 5.638 cm2, oblik karoserije samoistovarivač sa dizalicom, godina proizvodnje 1982, početna licitaciona cijena 2.000,00,

- Mašina, za mašinsku ugradnju maltera, proizvođač "Gaiser", tip S5-280, fabrički broj 58070, godina proizvodnje 1980, početna licitaciona cijena 1.000,00,

- Mašina, za sječenje asfalta-betona, na motorni pogon, proizvođač "Stihl, tip T5-460, fabrički broj D-7-1336, godina proizvodnje 2002, početna licitaciona cijena 600,00 KM,

- Kompresor, proizvođač "Sullair", tip R28B, fabrički broj 02062919, godine proizvodnje 1979, snaga pogonskog agregata 19,3 KW, početna licitaciona cijena 1.000,00 KM,

- Kompresor, proizvođač "Atlas Copco", tip 19610295519, fabrički broj 47312, godina proizvodnje 1970, početna licitaciona cijena 1.200,00 KM,

- Mješalice za beton dva komada, na električni pogon, kapacitet 100 litara, starosti preko 20 godina, početna licitaciona cijena 20,00 KM po komadu.

U naprijed navedene licitacione cijene uračunat je PDV-e.

Motorna vozila i radne mašine ne posjeduju saobraćajne dozvole jer su iste izgubljene, na naprijed navedenim pokretnim stvarima upisan je zalog.

Nad navedenom pokretnom imovinom ne postoje lica koja imaju pravo preče kupovine i ista se prodaje pojedinačno. Prodaja naprijed navedene imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja licitacije dana, 25.9.2019. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Trebinju, soba broj 7.

Naprijed navedena imovina prodaje se u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 10 do 14 časova. Troškovi koji su vezani za prenos vlasništva, porez i drugi padaju na teret kupca.

Na licitaciji pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od početne licitacione cijene za licitiranu pokretnu imovinu. Uplata kaucije može se izvršiti na žiro-račun stečajnog dužnika broj: 5620088153192804 otvoren kod NLB banke a.d. i dokaz o uplati priložiti na dan održavanja licitacije, predujam uplatiti dva dana prije održavanja licitacije.

Kupac je dužan najkasnije u roku od 8 dana po obavljenoj licitaciji uplatiti izlicitiranu cijenu umanjenu za uplaćenu kauciju na žiro-račun stečajnog dužnika, u protivnom kaucija će pripasti stečajnom dužniku. Po uplati cjelokupne izlicitirane cijene kupac će preuzeti pokretne stvari. Sve dodatne informacije se mogu dobiti od stečajnog upravnika na telefon broj: 065/922-757.

Napomena: Prodaja oglašene pokretne imovine po ovom oglasu će se izvršiti ukoliko se na licitaciji prijavi samo jedan učesnik.

 

Stečajni upravnik