SIMCO d.o.o. Sarajevo

Više o SIMCO d.o.o. Sarajevo

Pokretnina

SIMCO doo Sarajevo u stečaju - Prodaja telefona i rezervnih dijelova brenda GIGASET

                                                                                                                               Sarajevo, 05.08.2019. godine

"SIMCO" doo Sarajevo u stečaju

Hamdije Kreševljakovića 61

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Broj: 65 OSt 73488018 St

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku («Službene novine F BiH » br. 29/03.32/04 i 42/06 ), Odluke Skupštine povjerilaca od 24.05.2019. godine, Stečajni upravnik stečajnog dužnika, u prvom krugu prodaje, objavljuje

 

                                                                          JAVNI OGLAS

                    za prvu prodaju zaliha robe stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

- Fiksni telefoni "GIGASET", razni modeli i druga oprema, knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 22.019,73 KM;

- Rezervni dijelovi za fiksne telefone GIGASET, knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 57.467,06 KM.

Ponudu dostaviti preporučenom poštom sa naznakom "PONUDA - NE OTVARATI", na adresu stečajnog upravnika: Enis Džihanić, Trg solidarnosti 13/6,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina najkasnije do 25.08.2019. godine. U ponudi navesti ponuđenu cijenu kao i osnovne kontakt podatke o ponuđaču. U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu ili veću cijenu od početne cijene. Ponuđači će o rezultatima javnog oglasa, biti obavješteni pismenim putem u roku od sedam dana nakon otvaranja ponuda, koja će se izvršiti najkasnije do 30.08.2019. godine.

Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi da uplati cjelokupan iznos ponuđene cijene na žiro račun, te da zaključi ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos prava nad imovinom kada u cjelosti izvrši obavezu isplate ponuđene cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu smatraće se da je odustao od kupovine, a slijedeći kupac se utvrđuje redosljedom vrijednosti ponuđenog iznosa.

Zalihe robe se prodaju u postojećem pravnom i faktičkom statusu i u viđenom stanju, bez prava na prigovor u pogledu kvaliteta ili drugih fizičkih nedostataka, te se na kupca prenose ista prava kojima je raspolagalo društvo na istom. Zalihe se mogu pogledati svakim danom u dogovoru sa stečajnim upravnikom, a sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon broj 061 262 683.

 

 

Stečajni upravnik

Enis Džihanić