Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "BEHAM-COMPANY" d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "BEHAM-COMPANY" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Tuzla, Šićki Brod bb, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 13.02.2019. godine, sljedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "BEHAM-COMPANY" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Tuzla, Šićki Brod bb, upisanim pod matičnim registarskim brojem upisa: 1-8592. Likvidator zakonski zastupnik Jahić Zehra, razrješava sc dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 347578 18 L

13. februara 2019. godine

Tuzla