Pokretnina

IP KRIVAJA doo Zavidovići - Prodaja opreme stečajnog dužnika

U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101., 102., i 29. Zakona o stečajnom postupku SI. novine FBiH broj: 29/03,32/04,42/06,52/18), te Odluke odbora povjerilaca stečajnog dužnika broj: OP-67-III/19, OP-67-IV/19 od 25.07.2019. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravnik raspisuje:

 

                                                                                  OGLAS

                       Pokretnih stvari stečajnog dužnika IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju

 

1.   PREDMET PRODAJE

Objavljuje se prodaja pokretnih stvari IP „Krivaja" do.o. Zavidovići u stečaju i to opreme, repromaterijala, sitnog inventara koja počinje dana 21. ( srijeda) 08.2019. godine, roba se može pogledati 30.,31., juli, 01., i 02. avgusta, 2019. godine i nastaviti će nakon povratka sa godišnjeg odmora 21.08.2019. godine, prodaje traje do isteka zaliha.

 

1.1. Reperomaterijala, sitnog inventara, klasa 1 grupa konta 101-104.

Ukupna vrijednost magacina od 1 do 26 iznosi 293.191.32KM.

Početna cijena za svaki magacin navedena je u tabeli

Red. broj

Šifra magacina

Procjena vrijednosti

Red. broj

Šifra magacina

Procjena vrijednosti

1.

5083

1450,80 KM

14.

1810

17.008,54 KM

2.

2320

321,30 KM

15.

2690

810,34 KM

3.

2377

10.437,79 KM

16.

2491

6.660,18 KM

4.

1890

3.156,01 KM

17.

2490

5.067,70 KM

5.

9900

4.352,72 KM

18.

9939

1.696,47 KM

6.

0190

106,55 KM

19.

2410

51.474,34 KM

7.

2393

13.938,74 KM

20.

1010

20.901,07 KM

8.

2392

4.544,60 KM

21.

2610

4.491,44 KM

9.

2090

3.208,94 KM

22.

2325

7.312,49 KM

10.

5090

755,44 KM

23.

2010

45.404,29 KM

11. .

9590

381,98 KM

24.

2310

60.547,96 KM

12.

1390

4.128,12 KM

25.

1310

20.480,04 KM

13.

1090

4.553,47 KM

26.

2334

0 KM

 

1.2.Oprema klasa 0 - stalna sredstva u DC Stoličar, transportni uređaj kolica šifra 265098, sušare za drvo šifra 265504, 265511, 265529, 265568, 403741. Početna cijena je 77.000.00KM.

Sva oglašena imovina prema Nalazu i mišljenju sudskog vještaka:" Procjena tržišne vrijednosti repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara industrijskog preduzeća„Krivaja" do.o. u stečaju-Zavidovići" urađen od strane sudskog vještaka mašinske struke Nafiz Balihodžić, zaveden pod brojem: 660/19 i 659/19 od 24.07.2019. godine

 

2    UVJETI I NAČIN PRODAJE

2.1. Prodaja se vrši po skladištima u paketu.

2.2. Pravo učešća u prodaji imaju sva domaća i inozemna fizička i pravna lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne prodajne cijene imovine iz ovog oglasa na transakcioni račun dužnika broj: 141-306-53200041-52 kod Bosna Bank International DD Sarajevo.

1.4. Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja i ne može se prodati ispod početne prodajne cijene.

1.5. Cijena je bez PDV-a.

1.6. Imovina se prodaje po principu „viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu nc mogu uvažavati.

1.7. Prodavač i kupac za sladišta čija početna cijela prelazi 5.000.00KM zaključiti će Ugvor o kupoprodaji kod notara.

1.8. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 09:00 h do 14:00 h u sjedištu stečajnog dužnika i na telefon broj: 00387 32 877-874, 062 175-751,061 596-978.

 

STEČAJNI UPRAVITELJ

Dr. sc. Hamdija Muratović