DELKOM d.o.o. BOSANSKA OTOKA

Više o DELKOM d.o.o. BOSANSKA OTOKA

Nepoznato

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka, Novo naselje b.b., zast. po zz direktoru Mustedanagić Edhamu, za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom predlagača, donio je dana 30.01.2019. godine, sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka, ID broj: 4263200620009, zbog nedostatka stečajne mase. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršiće se brisanje pravnog lica iz sudskog registra Općinskog suda u Bihaću, pod matičnim brojem: 17-01-0723-17 i svim drugim javnim registrima. Troškovi prethodnog postupka padaju na teret predlagača.

Broj 17 0 St 094641 18 St

30. januara 2019. godine

Bihać