ROMANOV d.o.o. Jajce

Više o ROMANOV d.o.o. Jajce

Pokretnina

ROMANOV doo Jajce u stečaju - Prodaja aparata za igre na sreću

ROMANOV d.o.o. "U STEČAJU" .

JAJCE

Broj: 04/2019

 

Na osnovu člana 10.1 Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBiH 29/03, 32/04, 42/06, 4/17, Odluka US i 52/18) te Rješenja Općinskog suda u Travniku broj: 51 0 St 13250 18 St od 13.11.2018. godine, stečajni upravitelj objavljuje

 

                                                            3. JAVNO NADMETANJE

                                                       ZA PRODAJU IMOVINE DUŽNIKA

 

Javnoj prodaji izlaže se slijedeća imovina stečajnog dužnika Automati za igre na sreću:

1. APOLO MULTIGAME CASINO CABINET = 2 kom

(Serijski broj:1005/ll/2006,1009/ll/2006)

Procjenjena vrijednost = 2 X 1.064,00 KM - 2.128,00 KM

2. MULTIWIN 7 CASINO CABINET = 4 kom

(Serijski broj: 1001/13/2006, 1002/11/2006, 1001/13/2006, 1014/11/2006) Procjenjena vrijednost = 4 X 988,00 KM = 3.952.00KM

3. MULTI GAMINATOR X CASINO CABINET = 3 kom (Serijski broj: 01754, 01755)

Procjenjena vrijednost = 3 X 1.860,00 KM = 5.580,00 KM

4. APEX-MULTIMAGIC CASINO CABINET (III i IV) = 2 kom (Serijski broj: III: 00349, IV: 00400)

Procjenjena vrijednost = 2 X 1.700,00 KM = 3.400,00 KM

5. APEX-MULTIMAGIC CASINO CABINET = 2 kom (Serijski broj: 01753, 1021)

Procjenjena vrijednost - 2 X 2.040,00 KM = 4.080,00 KM

6. MEGA JACK CASINO CABINET - 1 kom

(Serijski broj: 01752)

Procjenjena vrijednost = 1.740,00 KM

7. PAY SLOTS CASINO CABINET = 1 kom (Serijski broj 1007/11/2006) Procjenjena vrijednost = 931,00 KM

8. MULTI GAMINATOR IV CASINO CABINET = 1 kom (Serijski broj: 00347)

Procjenjena vrijednost = 1.550,00 KM

9. PAY SLOTS CASINO CABINET - ) kom

(Serijski broj: 1009/11/2006) Procjenjena vrijednost 1.064,00 KM

10. MULTI GAMINATOR CASINO CABINET - 1 kom (Serijski broj: 1010/11/2006)

Procjenjena vrijednost = 1.178,00 KM

11. MEGA JACK CASINO CABINET - 1 kom (Serijski broj: 01751)

Procjenjena vrijednost = 1.292,00 KM

12. PAY SLOTS CASINO CABINET - 1 kom (Serijski broj: 00348)

Procjenjena vrijednost = 1.225,00 KM Ukupna vrijednost svih automata iznosi 28.120.00 KM Vrijednost automata je procjenjena od strane sudskog vještaka.

Navedena vrijednost imovine prodaje se u paketu, a ne može biti prodana ispod navedene vrijednosti.

Zainteresirani kupci mogu pogledati navedenu opremu svaki dan od 10:00 do 15:00 sati uz blagovremenu najavu stečajnom upravitelju na telefon 062 414 102.

Zainteresiram svoje ponude trebaju slati na adresu:

Općinski sud Travnik Aleja konzula 1 Travnik 72270 sa naznakom: ponuda za stečaj ROMANOV d.o.o. Jajce po Rješenju broj: 51 0 St 13250 18 St od 13.11.2018.g. Javno nadmetanje traje 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.