Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Više o Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Nekretnina

ŽELJEZARA ZENICA d.o.o. Zenica u stečaju - Prodaja stanova u Zenici

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA"ZENICA" d.o.o. ZENICA „u stečaju" stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

o prodaji stanova u vlasništvu Željezare „Zenica", d.o.o. Zenica ,,u stečaju" usmenim javnim nadmetanjem

 

Prodaje se pet stambenih jedinica, i to:

1. Dvosoban stan od 50,36 m2, koji se nalazi u Zenici, ulica Bulevar Kralja Tvrtka I broj 7C, na drugom spratu, stan broj 5, procijenjen po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od : 57.914,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog stana po principu ,,viđeno-kupljeno".U javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 1.000,00 KM.

2. Dvosoban stan od 52,74 m2, a koji se nalazi u Zenici, ulica Tešanjska broj 72/A/2, potkrovni prostor sa bađama, procijenjen po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od : 37.396,64 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog stana po principu „viđeno-kupljeno'' U javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 1.000,00 KM.

3. Trosoban stan od 72 m2, a koji se nalazi u Zepici, ulica Zije Dizdarevića broj 24, na četrnaestom spratu, procijenjen po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od: 66.479,20 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog stana po principu „viđeno-kupljeno'MJ javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 1.000,00 KM.

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 2.000,00 KM na račun prodavca broj 134 481 10030701 43 kod ASA" banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku 15 dana od dana izvršenog nadmetanja.Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa. Fotografije stanova koji se prodaju po ovom Oglasu mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati u Direkciji Željezare, uz prethodnu najavu na telefon stečajnog upravnika broj 061/130-860.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se u prostorijama Direkcije Željezare „Zenica", d.o.o. Zenica ,,u stečaju", prizemlje, u utorak 02.07.2019.godine sa početkom u 13,00 sati.