Nepoznato

Pokrenut je prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad pravnim licem “DLD petrol” d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je

Rješenjem broj:

57 0 St 127589 18 St, od 18.12.2018. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad pravnim licem “DLD petrol” d.o.o. Banjaluka, Srpska ulica broj 99. Privremeni stečajni upravnik je Bojana Jakšić Dodig iz Banjaluke, Aleja Svetog Save broj 20. Rješenjem je određena privremena mjera kojom se zabranjuje stečajnom dužniku “DLD petrol” d.o.o. Banjaluka, Srpska ulica broj 99, da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima, kao i mjera zabrane pojedinačnih prinudnih izvršenja pokrenutih protiv stečajnog dužnika i ista se privremeno obustavljaju. Oglas o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja objavljen je na oglasnoj tabli Suda 18.12.2018. godine.

(57 0 St 127589 18 St-su)