Nepoznato

Zakazuje se DRUGA SKUPŠTINA u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom privrednog društva "AG - AHIDRON - GRAĐENJE" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Joksimović Nebojša, u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom privrednog društva "AG - AHIDRON - GRAĐENJE" d.o.o. Društvo za građevinsko zanatske radove, ul. Trešnje br. 9, Sarajevo, Ilidža u stečaju, na ročištu dana 21.09.2018. godine, donio je rješenje, koje se objavljuje kroz slijedeći

OGLAS

Zakazuje se DRUGA SKUPŠTINA POVJERILACA za dan Ponedjeljak, 21.01.2019. godine u 10:00 sati Obavještavaju se svi povjerioci da mogu pristupiti skupštini povjerilaca.

Broj 65 0 St 688412 18 St

24. decembra 2018. godine

Sarajevo