AGROMAN d.o.o. TOMISLAVGRAD

Više o AGROMAN d.o.o. TOMISLAVGRAD

Nepoznato

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "AGROMAN" d.o.o. Tomislavgrad

Općinski sud u Livnu, stečajni sudac Izeta Džendžo, u stečajnom postupku nad "AGROMAN" d.o.o. Tomislavgrad, ul. Kralja Tvrtka b.b, objavljuje slijedeći

OGLAS

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "AGROMAN" d.o.o. Tomislavgrad, ul. Kralja Tvrtka b.b., otvoren rješenjem ovog suda, broj 68 0 St 012727 10 St, od 4.10.2010. godine.

Po pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka Odjel za registar ovog suda brisat će stečajnog dužnika iz sudskog registra, koji je upisan pod matičnim brojem subjekta upisa U/I-49/98 od 5.3.1998. godine. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i članovi Odbora povjeritelja da će pravne posljedice o zaključenju stečajnog postupka nastupiti 15 dana nakon javnog objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH". Ovaj oglas ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.

Broj 68 0 St 012727 10 St

19. decembra 2018. godine

Livno