DELKOM d.o.o. BOSANSKA OTOKA

Više o DELKOM d.o.o. BOSANSKA OTOKA

Nepoznato

Javni poziv - u predmetu stečaja nad imovinom d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka, Novo naselje b.b., zast. po zz direktoru Mustedanagić Edhamu, dana 25.12.2018. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Pozivaju se sva zainteresirana lica da na ime pokrića troškova stečajnog postupka, u roku od 15 dana, po proteku dva radna dana od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH", uplate iznos od 13.500,00 KM na depozitni račun Općinskog suda Bihać, broj 161 035 000 31 000 65 otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. Dokaz o uplati predujma za pokriće troškova stečajnog postupka, dostaviti u spis suda na broj 17 0 St 094641 18 St. Ukoliko zainteresirana lica ne predujme iznos naveden u stavu 1. ovog rješenja, u roku određenom ovim rješenjem, sud će smatrati da nemaju interesa za vođenje stečajnog postupka nad imovinom d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka, Novo naselje b.b., ID broj 42632006200009 i odbiti prijedlog za provođenje stečajnog postupka zbog nepostojanja stečajne mase, te naložiti brisanje društva iz sudskog registra.

Broj 17 0 St 094641 18 St

25. decembra 2018. godine

Bihać