GRAMON - GMB d.o.o. Mostar

Više o GRAMON - GMB d.o.o. Mostar

Nepoznato

Odbija se zahtjev za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom GMB d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru po stečajnom sucu Divni Bošnjak, postupajući po prijedlogu predlagatelja GMB d.o.o. Mostar, zastupanog po zz direktoru Mate Bandur, za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom GMB d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. kneza Višeslava bb, nakon održanog ročišta dana 20.12.2018. godine, u prisustvu zakonskog zastupnika predlagatelja, privremenog stečajnog upravitelja i predstavnika Poreze uprave Mostar, donio je dana 21.12.2018. godine, sljedeće

RJEŠENJE

1. Prijedlog predlagatelja GMB d.o.o. Mostar od 07.06.2018. godine, kojim se predlaže otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom GMB d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. kneza Višeslava bb, se odbija.

2. Razrješava se dužnosti Privremeni stečajni upravitelj Hamid Tipura dipl. ecc. iz Mostara.

3. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", i na oglasnoj ploči suda, a po pravomoćnosti istog navedeno društvo predlagatelja, brisat će se iz Registra društava ovog suda upisano pod MBS: 1-8925 subjekta upisa.

4. Troškovi ovog postupka padaju na teret predlagatelja.

Broj 58 0 St 201105 18 St

21. decembra 2018. godine

Mostar 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi