J&B-COMPANY d.o.o. Sarajevo

Više o J&B-COMPANY d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "J&B- COMPANY" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Edina Bučan, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "J&B-COMPANY" Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Hasana Sušića broj 17, Sarajevo, koga zastupa stečajni upravnik Enver Šoškić iz Sarajeva, na ispitnomizvještajnom ročištu dana 17.12.2018. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "J&B- COMPANY" Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Hasana Sušića broj 17, Sarajevo, zbog nedostatka stečajne mase.

2. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, isto se ima dostaviti Odjeljenju registra privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra MBS broj 65-01-0283-14 (stari broj 1-23215).

4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju 8 dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 65 0 St 673691 17 St

17. decembra 2018. godine

Sarajevo