ŠERATON d.o.o. Donji Vakuf

Više o ŠERATON d.o.o. Donji Vakuf

Nepoznato

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "ŠERATON" d.o.o. Donji Vakuf

Općinski sud u Travniku postupajući po sucu Ivi Žabić, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "ŠERATON" d.o.o. Donji Vakuf, ul.770. Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf, zastupan po z.z. Dženani Habib iz Donjeg Vakufa, objavljuje slijedeći

OGLAS

I Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "ŠERATON" d.o.o. Donji Vakuf, ul. 770. Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf zbog nedostatka stečajne mase.

II Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.

III Rješenje će se po pravomoćnosti dostaviti odjeljenju za registar ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra.

Broj 51 0 St 114101 16 St

20. prosinca 2018. godine

Travnik