Dva Lava d.o.o. Kalesija

Više o Dva Lava d.o.o. Kalesija

Nepoznato

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "DVA LAVA" d.o.o. Kalesija

Općinski sud u Tuzli, stečajni sudija Antonela Đaković, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "DVA LAVA" d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge G. Rainci-Kalesija u stečaju, nakon javne objave Rješenja o zaključenju stečajnog postupka, dana 20.12.2018. g. donio je

RJEŠENJE

Objavljuje se da je rješenje ovog suda broj 32 0 St 304028 18 St od 25.05.2018. godine, kojim je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom zaključen zbog nedostatka stečajne mase, postalo pravosnažno dana 25.06.2018. godine. Rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda. Brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih društava određeno rješenjem od 25.05.2018. godine izvršit će se po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 32 0 St 304028 17 St

20. decembra 2018. godine

Tuzla