Blaško d.o.o. Bihać

Više o Blaško d.o.o. Bihać

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica "BLAŠKO" d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača "BLAŠKO" d.o.o. Bihać, Pritoka b.b. zastupan po advokatu Zlatanu Naniću, da se nad imovinom pravnog lica "BLAŠKO" d.o.o. Bihać, otvori stečajni postupak, dana 13.12.2018. godine, vanraspravno, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Za privremenog stečajnog upravnika u pravnom licu "BLAŠKO" d.o.o. Bihać sa liste stečajnih upravnika Federalnog ministarstva pravde, imenuje se Ekrem Šarić iz Cazina, dipl. ing. tehnologije, ul. Trg zlatnih ljiljana S-47. Privremeni stečajni upravnik dužan je: - starati se o imovini dužnika; - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija; - izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika; - utvrditi da li je stečajni dužnik u posljednjih 5 godina prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka preduzimao pravne radnje koje bi se mogle pobijati u skladu sa odredbama člana 80. do 87. Zakona o stečajnom postupku; - utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka; - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka; - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka; - uraditi kontrolu poslovanja i kontrolu eventualno izvršene privatizacije. Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

2. Ovo se rješenje objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati.

Broj 17 0 St 095523 18 St

13. decembra 2018. godine

Bihać