NCONCEPT d.o.o. Sarajevo

Više o NCONCEPT d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem NCONCEPT d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Radivoje Stanišić u likvidacionom postupku nad pravnim licem NCONCEPT d.o.o. Sarajevo, ulica Džemala Bijedića broj 122, Sarajevo, na ročištu održanom dana 03.01.2019. godine donio je slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem NCONCEPT d.o.o. Sarajevo, ulica Džemala Bijedića broj 122, Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Dino Imamović, s tim što ovo razrješenje stupa na snagu nakon što likvidator u svemu okonča procesne radnje likvidacije ovog privrednog društva u smislu Zakona.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0599-17.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 65 0 L 718356 18 L

03. januara 2019. godine

Sarajevo