Arentik d.o.o. Tuzla

Više o Arentik d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postunak nad dužnikom "ARENTIK" DOO TUZLA

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u likvidacionom postupku predlagača "ARENTIK" DOO TUZLA, za informatički inženjering, marketing i usluge, ul. Ivana Markovića Irca 32, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 26.12.2018. godine, donio je

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postunak nad dužnikom "ARENTIK" DOO TUZLA, za informatički inženjering, marketing i usluge, ul. Ivana Markovića Irca 32, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa 32-01-0081-17. Likvidator, Ševko Mustafić iz Tinje, Općina Srebrenik, razrješava se dužnosti likvidatora.

Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 338320 18 L

26. decembra 2018. godine

Tuzla 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo