BiPa, D.O.O. ZAVIDOVIĆI

Više o BiPa, D.O.O. ZAVIDOVIĆI

Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom "BiPa Inženjering" d.o.o. Zavidovići

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom "BiPa Inženjering" d.o.o. društvo za proizvodnju i promet, ZAVIDOVIĆI, Safet Bega Bašagića bb, Zavidovići, koju zastupaju punomoćnici Behija Ljubović Aganović i Eldar Aganović, advokati iz Sarajeva, na ročištu dana 19.12.2018. godine, donio je

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom "BiPa Inženjering" d.o.o. društvo za proizvodnju i promet, ZAVIDOVIĆI, Safvet Bega Bašagića bb, Zavidovići, matični registarski broj subjekta upisa 1-8560. Za likvidatora se imenuje Bilajac Ismet, Prvomajska bb, Zavidovići. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra Općinskog suda Zenica radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 159639 18 L

19. decembra 2018. godine

Zenica 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi