Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "BERINDl-COMMERCE" d.o.o. Doboj Jug

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom "BERINDI-COMMERCE" d.o.o. Doboj Jug, Društvo za trgovinu, promet i usluge, ulica 203. brigade b.b., Matuzići, Doboj Jug, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0241-10, nakon ročišta održanog dana 12.12.2018. godine, donio je

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "BERINDl-COMMERCE" d.o.o. Doboj Jug, Društvo za trgovinu, promet i usluge, ulica 203. brigade b.b., Matuzići, Doboj Jug, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0241-10.

Za likvidatora se imenuje Škapur Hazim iz Tešnja, ulica Vukovo bb. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Broj 43 0 L 164642 18 L

12. decembra 2018. godine

Zenica 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi