Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Više o Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Pokretnina

ŽELJEZARA ZENICA d.o.o. Zenica u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA "ZENICA" , d.o.o. Zenica u stečaju, stečajni upravik objavljuje

 

OGLAS

o prodaji motornih vozila usmenim javnim nadmetanjem

 

Prodaju se predmetna motorna vozila u posjedu i vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalaze u Zenici u njegovim garažama, i to po vrstama i početnim cijenama procijenjenim po stalnom sudskom vještaku građevinske struke, po principu „viđeno kupljeno", kako slijedi:

 

red. br.

TIP VOZILA

PROIZVOĐAČ

GODINA PROIZVODNJE

POCETNA CIJENA

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Teretno vozilo, tegljač sa sedlom

„Mercedes"

1990.g.

19.799,56 KM

2.

Poluprikolica

„Kassbohrer"

1990.g.

8.086,80 KM

3.

Otvoreno vozilo sa dizalicom, teretno vozilo

„Renault"

2003.g.

17.918,19 KM

4.

Furgon, N1

„Daimlerchrvsler"

2000.g.

5.768,00 KM

5.

Kiper, N2

„Mercedes"

1996.g.

8.410,62 KM

6.

Vito, M1

„Mercedes"

2001 ,g.

4.206,80 KM

7.

Betonska mješalica, N3

„Renault"

2003.q.

28.768,24 KM

8.

Utovarivač, baaer

-ULT"

1990.g.

17.168,60 KM

9.

Motokultivator, traktor

„Honda"

1985.g.

356,30 KM

10.

Viljuškar, TU-33

„Indos"

1988.g.

2.017,75 KM

 

U usmenom javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 50,00 KM. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije nadmetanja uplate depozit u iznosu od 10 % od početne cijene na račun prodavca broj 134 481 10030701 43 kod ,ASA" banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku od 10 dana od dana izvršenog nadmetanja. Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku ponuđenu cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 10 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a prethodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa.Vozila koja se ovim Oglasom prodaju mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na telefon stečajnog upravnika broj 061/130-860.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se u prostorijama prodavca (Direkcija) u utorak, 18.06.2019. godine, sa početkom u 13,00 sati.