DELKOM d.o.o. BOSANSKA OTOKA

Više o DELKOM d.o.o. BOSANSKA OTOKA

Nepoznato

Otvoren je stečajni postupak nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka, Novo naselje b.b., zast. po zz direktoru Mustedanagić Edhamu, da se nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka, otvori stečajni postupak, dana 25.10.2018. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Za privremenog stečajnog upravnika u pravnom licu d.o.o. "DELKOM" Bosanska Otoka sa liste stečajnih upravnika Federalnog ministarstva pravde, imenuje se Šemso Kovačević, dipl. ing. tehnologije iz Bihaća, ul. Bosanskih šehida 63D. Privremeni stečajni upravnik dužan je: - starati se o imovini dužnika; - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija; - izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika; - utvrditi da li je stečajni dužnik u posljednjih 5 godina prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka preduzimao pravne radnje koje bi se mogle pobijati u skladu sa odredbama člana 80. do 87. Zakona o stečajnom postupku; - utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka; - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka; - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužniku može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka; - uraditi kontrolu poslovanja i kontrolu eventualno izvršene privatizacije. Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

2. Ovo se rješenje objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati.

Broj 17 0 St 094641 18 St

25. oktobra 2018. godine

Bihać