DIKI-COMMERC d.o.o. Sarajevo

Više o DIKI-COMMERC d.o.o. Sarajevo

Zaliihe robe

DIKI COMMERC doo Sarajevo u stečaju - Treća prodaja igračaka u vlasništvu stečajnog dužnika

„DIKI-COMMERC" DOO SARAJEVO U STEČAJU

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku, odluke Skupštine povjerilaca od 31.01.2019. godine i odluke Odbora povjerilaca od 30.04.2019. godine, stečajni upravnik objavljuje

 

                                                     OGLAS O TREĆEM JAVNOM NADMETANJU

                        ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE „DIKI-COMMERC" DOO SARAJEVO U STEČAJU

                                                                        (RASPRODAJA IGRAČAKA)

 

A. PREDMET PRODAJE

 

Pokretna imovina koja se prodaje sastoji se od zaliha dječijih igračaka u skladištu. Ispravna roba se prodaje po početnoj cijeni po procjeni sudskog vještaka MINUS 40%, plus PDV, a oštećena roba po 1/3 nabavne cijene MINUS 50% plus PDV.

 

LOT br.

NAZIV LOTA

Početna cijena u KM

1.

Baloni sa sapunicom 256 kom.Pinball igrica 2.126. zubar set 242, fudbal set, šrek kockice 370, kašica 722,mobitel 366, novac 1820, tabla sa kredom 1005,igrica Betmen245 i drugo

16.625

2.

Klizaljke 115 kom, praćke 1525, teg 108, muzički instrumenti, zvečke 479, auto bebi guralica 69, tobogan 1, konjić na ljuljanje, tricikl i drugo

15.143

3.

Alat na baterije 567, vijača štrik na baterije 378, Betmen auto na baterije 110, čovjek na baterije 451, kamera 120, motor na akumulator 2, auto na akumulator 8 i drugo

12.449

4.

Super heroji 71 kom.lutka pokrivena 116, Betmen maska 453, životinje 825,lutke 659. Figure 3.275. izbavitelj figura 2.154, Tunder man 540, set 1488, kauboji i indijanci 96

35.666

5.

Sunčane naočale 12/1 444 kom. teg 565, kostim 233, šleper na potez 705 i drugo

11.416

 

SVEGA ISPRAVNA ROBA U SKLADIŠTU:

91.299

6.

Dječiji alati 1.407.kom. lutke, baloni 1.314. set super heroji 288,figure 78 i slično

504

7.

Bicikli76 kom, tricikli 103,formule 493, puške 496, opruge 217, tobogan 1 setovi i slično

3.466

8.

Cvijeće,212 kom. bebi šamponi 860, teletabis četkice 120 i drugo.

2.200

 

SVEGA OŠTEĆENA ROBA U SKLADIŠTU

6.170

 UKUPNO97.469

 

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do 10.06.2019. godine i uplate 10% od ponuđene cijene na račun DIKI COMMERC d.o.o. Sarajevo u stečaju kod NLB Banke dd Sarajevo broj:1322602020802286 sa naznakom „učešće u javnom nadmetanju".Ročište za javno nadmetanje održat će se u Općinskom sudu u Sarajevu, na Četvrtom spratu, 12.06.2019. godine sa početkom u 11,00 sati. Ponude se dostavljaju na adresu: Mahmutović Abdulaziz, stečajni upravnik, Hamdije Čemerlića br.21/VI Sarajevo, u zapečaćenoj koverti sa naznakama „NE OTVARAJ-PONUDA".Kompletan oglas sa cijenama i načinom prodaje, rokovima, kao i specifikacija robe sa cijenama, može se dobiti na upit na gornju adresu ili na e-mail: abdulazizmahmu@gmail.com i na mob. 061-226-558.

 

STEČAJNI UPRAVNIK