NAOM doo Banja Luka

Više o NAOM doo Banja Luka

Pokretna i nepokretn

NAOM doo Banja Luka u stečaju - Prodaja mašina i zaliha robe stečajnog dužnika

NAOM D.O.O. u stečaju
Društvo za proizvodnju, promet i usluge

Ul.braće Mažar i majke Marije 49
Banja Luka
Broj 57 0 St 126742 18 St

Na osnovu člana 155-168 Zakona o stečaju Republike Srpske (Službeni glasnik RS16/16), Zakona o izvršnom postupku (Službeni glasnik RS broj 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017 - odluka US, 58/2018 - rješenje US BiH i 66/2018) i na osnovu Odluke skupštine povjerilaca Naom d.o.o. u stečaju donijete na Izvještajnom ročištu dana 26.02.2019. godine stečajni upravnik raspisuje:


                                                                            OGLAS
          O II PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA (POKRETNA IMOVINA I ZALIHE ROBE)      

                                                          USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I PRODAJE SE IMOVINA RAZLUČNOG POVJERIOCA:

1. Mašina za toniranje sa mješalicom sv.br. 1, godina proizvodnje 2013, proizvođač FAST&FLUID Holandija, T1P:53PD 16 RFSDE, tvornički broj 10726.

Procijenjena vrijednost 10.924,20 KM.
 

II PRODAJE SE:

1. Zalihe robe u cjelosti (aditivi za beton Pozolit-800kg, Melkret spa-480kg i Mape plast - 400kg), a prema Popisu robe i Vještačenju sudskog vještaka iz avgusta 2018. godine

Procijenjena vrijednost 7.471,00 KM.
 

III USLOVI PRODAJE

1. Imovina se prodaje usmenim javnim nadmetanjem dana 07.06.2019. godine u 14 sati u zgradi Okružnog privrednog suda Banja Luka, ulica Gundulićeva 108, u faktičkom i pravnom stanju koje je zatečeno u momentu prodaje i to bez prava na naknadnu reklamaciju.

2. Imovina se nalazi u Banjoj Luci na adresi Ramići bb 1 može se pogledati svakog radnog dana pozivom na broj 065/639-829.

3. Početna cijena je jednaka procijenjenoj vrijednosti i na drugom usmenom javnom nadmetanju ne može se prodati ispod 1/3 od početne cijene.

4. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti imovine na žiro račun stečajnog dužnika 562-099-8151041832.

5. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene depozit će biti vraćen u roku od 3 dana od dana uplate kupca čija je ponuda prihvaćena. Depozit neće biti vraćen kupcu koji nakon izbora za najpovoljnijeg ponuđača odustane od kupovine.

6. Ponuđač sa najpovoljnijom ponudom je dužan da u roku od 7 dana od dana prijema zaključka o prodaji izvrši uplatu kupoprodajne cijene, pri čemu depozit ulazi u ukupnu cijenu, i da zaključi ugovor o kupoprodaji. U suprotnom, stečajni upravnik.će prodaju proglasiti neuspjelom i novim zaključkom odrediti daje imovina prodata drugom po redu ponuđaču, a koji treba u roku od 7 dana od dana prijema zaključka o prodaji da izvrši uplatu i tako redom.

7. Kupcu koji izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji stečajni upravnik će predati imovinu u roku od 3 dana.

8. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje nema u odnosu na prodanu imovinu nikakve obaveze.

9. Ovaj oglas će biti objavljen i na oglasnoj tabli suda i na web stranici Privredne komore RS.

 

Stečajni upravnik