VITEX dd Visoko

Više o VITEX dd Visoko

Nepoznato

VITEX dd Visoko u stečaju - Poništavanje dijela oglasa oprodaji imovine

DD TI„ VITEX„ VISOKO
(u stečaju)
Kakanjska broj 4.

Na osnovu članova 25., 99. stava 2., te članova 102. i 108. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/08) i Odluke Odbora povjerilaca sa IV sjednice održane dana 18.04.2019.godine u Visoom, stečajni upravnik objavljuje sljedeće

                                                                          OBAVJEŠTENJE
 

PONIŠTAVA SE u odnosu na nekretninu označenu kao k.č. broj: 805/1 upisanu u z.k. uložak broj: 216. KO Kraljevac, TOPUZOVO POLJE, zemljište uz privrednu zgradu površine 25468m2, II (druga) prodaja za nepokretnu imovinu koja je održana u Visokom dana 07.02.2019.godine.

Ovo Obavještenje će biti javno objavljeno, te dostavljeno Općinskom sudu Zenica.
 

DD TI„ VITEX„ Visoko
(u stečaju)