Pokretnina

RTM EUROPA MARKET doo Laktaši u stečaju - Prodaja opreme i zaliha robe

RTM EUROPA MAKET EXPORT IMPORT d.o.o. u stečaju

Broj 57 0St 124535 17Stm 23.4.2018  godine

 

Shodno članu 73. i 155. Zakona o stečaju ("Sl. glasnnk RS" 16/16), pravilnika za upravljanje stečajnom masom (glava VI) te Odluke Skupštine povjerilaca od 10.4.2019. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                   ZAКLJUČAК O PRODAJI -I i II JAVNA LICITACIJA

 

PREDMET PRODAJE:

1. Prodaja opreme-zaliha robe po lager listi od 26.6.2018. godine.

Licitacija, usmeno javno nadmetanje se zakazuje dana, 19.4.2019. godine (petak) u 13 časova u zgradi Okružnog privrednog suda Ul. Gundulićeva br.108 (sala za licitacije) Banjaluka.

USLOVI PRODAJE:

1. Procijenjena vrijednost imovine stečajnog dužnika je utvrđena od strane ovlašćenog vještaka u iznosu od 6.189,46 КM. Unovčenje se vrši shodno Zakonu o stečaju, pravilniku i odluci skupštine povjerilaca, tako da se imovina na 1 javnoj prodaji, (licitaciji) ne može prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti a ukoliko ista ne uspije zakazuje se II javna prodaja (licitacija) istog dana u 13.30 časova.

2. Porez i troškove kupoprodaje snosi kupac,

3. Imovina se prodaje prema načelu viđeno - kupljeno, naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

4. Javno nadmetanje održaće se i kada na istom prisustvuje samo jedan ponuđač.

5. Pravo nadmetanja imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti, dan ranije od zakazane licitacije na račun stečajnog dužnika broj: 555100-00389695-24 otvoren kod Nove banke Banjaluka. Nadmetanju pristupaju oni učesnici koji dokumentuju uplatu depozita i depozit odabranog kupca se uračunava u cijenu. Prednost pri kupovini imaju lica zainteresovana za cjelokupnu imovinu

6. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača i konstatuje se da je roba prodata najpovoljnijem ponuđaču koji je dužan u roku od 3 dana od dana kupovine, uplatiti preostali iznos izlicitirane cijene. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita.

7. Кupac koji kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu cjelokupne kupoprodajne cijene, stečajni upravnik predaje u posjed kupljenu robu odmah nakon izvršene uplate a najdalje 3 dana.

8. Кupcima čije ponude nisu prihvaćene vraća se depozit, najkasnije u roku 3 dana nakon nadmetanja.

9. Specifikaciju predmetne imovine, (Elaborat o procjeni) sa početnim cijenama, zainteresovana lica, mogu dobiti od stečajnog upravnika, dok vizuelni pregled imovine se može izvršiti na adresi u ulici Cara Dušana br.60 Trn, Laktaši uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

10. Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu Glas Srpske i sajtu Privredne komore RS.

11. Dodatne informacije mogu se dobiti na m-tel; 065/ 530-759 svakog radnog dana.

12. Pravila prodaje učesnicima licitacije biće i usmeno saopštena.

 

Datum: 11.4.2019. godine