ROMANOV d.o.o. Jajce

Više o ROMANOV d.o.o. Jajce

Nekretnina

ROMANOV doo Jajce u stečaju - Prodaja automata za igre na sreću

ROMANOV d.o.o. „U STEČAJU"

JAJCE

Broj: 02/2019

 

Na osnovu člana 10.1 Zakona o stečajnom postupku (,,S1. novine FBiH 29/03,32/04,42/06, 4/17, Odluka US i 52/18) te Rješenja Općinskog suda u Travniku broj:51 O St 13250 18 St od 13.11.2018. godine, stečajni upravitelj objavljuje

 

                                                              JAVNO NADMETANJE

                                                    ZA PRODAJU IMOVINE DUŽNIKA

                                  Javnoj prodaji izlaže se slijedeća imovina stečajnog dužnika

 

Automati za igre na sreću:

1. APOLO MULTIGAME CASINO CABINET = 2 kom

(Serijski broj:1005/l 1/2006,1009/11/2006) Procjenjena vrijednost = 2 X 2.128,00 KM = 4.256,00 KM

2. MULTIWIN 7 CASINO CABINET = 4 kom

(Serijski broj: 1001/13/2006, 1002/11/2006, 1001/13/2006, 1014/11/2006) Procjenjena vrijednost = 4 X 1.976,00 KM

- 7.904,00 KM

3. MULTIGAMINATOR X CASINO CABINET = 2 kom

(Serijski broj: 01754,01755)

Procjenjena vrijednost = 2 X 3.720,00 KM - 7.440,00 KM

4. APEX-MULTIMAGIC CASINO CABINET (III i IV) = 2 kom

(Serijski broj: III: 00349, IV: 00400)

Procjenjena vrijednost = 2 X 3.400,00 KM = 6.800,00 KM

5. APEX-MULTIMAGIC CASINO CABINET =2 kom

(Serijski broj: 01753, 1021)

Procjenjena vrijednost = 2 X 4.080,00 KM = 8.160,00 KM

6. MEGA JACK CASINO CABINET = 1 kom

(Serijski broj: 01752)

Procjenjena vrijednost = 3.480,00 KM

7. PAY SLOTS CASINO CABINET = 1 kom

(Serijski broj 1007/11/2006)

Procjenjena vrijednost = 1.862,00 KM

8. MULTI GAMINATOR IV CASINO CABINET =1 kom

(Serijski broj: 00347)

Procjenjena vrijednost = 3.100,00 KM

9. PAY SLOTS CASINO CABINET = 1 kom

(Serijski broj: 1009/11/2006)

Procjenjena vrijednost = 2.182,00 KM

10. MULTI GAMINATOR CASINO CABINET = 1 kom

(Serijski broj: 1010/11/2006)

Procjenjena vrijednost = 2.356,00 KM

11. MEGA JACK CASINO CABINET = 1 kom

(Serijski broj: 01751)

Procjenjena vrijednost = 2.584,00 KM

12. PAY SLOTS CASINO CABINET - 1 kom

(Serijski broj: 00348)

Procjenjena vrijednost 2.450,00 KM

 

Ukupna vrijednost svih automata iznosi 55.620.00

Vrijednost automata je procjenjena od strane sudskog vještaka.

Navedena vrijednost imovine prodaje se u paketu, ane može biti prodana ispod navedene vrijednosti.

Zainteresirani kupci mogu pogledati svaki dan od 10:00 do 15:00 sati uz blagovremenu najavu stečajnom upravitelju na telefon 062 414 102.

Zainteresirani svoje ponude trebaju slati na adresu:

Općinski sud Travnik Aleja konzula 1 Travnik 72270 sa naznakom: ponuda za stečaj ROMANOV d.o.o. Jajce po Rješenju broj: 51 0 St 1325018 St od 13.11.2018,g.

 

Javno nadmetanje traje 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.