CSB-COMPANY d.o.o. Sarajevo

Više o CSB-COMPANY d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju i promet "CSB-COMPANY" export-import d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Aleksandra Vuleta u likvidacionom postupku nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju i promet "CSB-COMPANY" export-import d.o.o. Sarajevo, Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 18 Sarajevo, na ročištu održanom dana 19.09.2018. godine, objavio je slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju i promet "CSB-COMPANY" export-import d.o.o. Sarajevo, Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 18 Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Džejna Mahović iz Sarajeva, ul. Pogledine br. 1 Sarajevo.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0196-12 (stari broj 1-16345).

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju ne teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 681379 17 L

31. oktobra 2018. godine

Sarajevo