Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem PROCTER & GAMBLE Trgovačko društvo d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći ZAKLJUČAK 1. Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem PROCTER & GAMBLE Trgovačko društvo d.o.o. SarajevoTrgovačko društvo d.o.o. Sarajevo, ul. Lužansko polje br. 7. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Tajana Batlak iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz RegistraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj65-01-0374-09 (stari broj 1-21445), a po Rješenju broj 065-0-Reg-11-002355 od07.09.2011. godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 294535 12 L 06. februara 2014. godine Sarajevo (O-132/14)