Nepoznato

Zakazuje se Skupština povjerilaca - u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "BERLIT-EX" DOO SARAJEVO

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Hakija Zajmović, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "BERLIT-EX" DOO SARAJEVO U STEČAJU, donio je dana 11.10.2018. godine slijedeće

RJEŠENJE

Zakazuje se Skupština povjerilaca za dan srijeda, 14.11.2018. godine u 9,30 sati, sudnica br. 3/pr. Na Skupštini će stečajni upravnik podnijeti izvještaj o stanju stečajne mase i unovčenju imovine stečajnog dužnika.

Skupština će donijeti odluku o daljem načinu i unovčenju imovine stečajnog dužnika. Skupštini povjerilaca mogu pristupiti i učestvovati u radu Skupštine, svi povjerioci čija su potraživanja priznata u toku stečajnog postupka.

Broj 65 0 St 278274 12 St

11. oktobra 2018. godine

Sarajevo