VITEX dd Visoko

Više o VITEX dd Visoko

Nepoznato

Zakazuje se posebno ispitno ročište u stečajnom postupku, nad stečajnim dužnikom društvom DIONIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA "VITEX" VISOKO

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Marina Šapina, odlučujući u stečajnom postupku, nad stečajnim dužnikom društvom DIONIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA "VITEX" VISOKO, ulica Kakanjska br. 4, Visoko u stečaju, dana 26.09.2018. godine donio je

RJEŠENJE

Zakazuje se posebno ispitno ročište radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ranijem ročištu za dan četvrtak 15.11.2018. godine u 9,00 sati u zgradi Općinskog suda u Zenici. Pozivaju se povjerioci da pristupe ovom ispitnom ročištu. Oglašavanjem ovog rješenja ima se smatrati da su povjerioci uredno o istom ročištu obaviješteni u skladu sa odredbom člana 113. stav 8. Zakona o stečajnom postupku.

Broj 43 0 St 152421 17 St

26. septembra 2018. godine

Zenica