VRANICA DD Sarajevo

Više o VRANICA DD Sarajevo

Pokretna i nepokretn

VRANICA dd Sarajevo u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

VRANICA DD SARAJEVO U STEČAJU

UL. ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 8

 

Broj:132/19

Sarajevo, 14.03.2019. g.

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH br. 29/03 I 32/04), Odluke Skupštine povjerilaca od 25.06.2012 godine i Odluke Odbora povjerilaca od 25.01,2019. godone, stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                 OGLAS ZA PRODAJU

                                    gotovih i nedovršenih proizvoda, opreme i inventara,

                                                      zaliha materijala i rezervnih dijelova

 

Predmet prodaje:

1. Nedovršena i gotova proizvodnja (stanovi i poslovni prostori u Tuzli, Olovu i Varešu)

2. Građevinske mašine (kranovi)

3. Kontejneri (metalni)

4. Alati i mašine

5. Materijal i inventar (u magacinu br. 1 i broj 2.)

6. Rezervni dijelovi

7. Oprema i inventar u objektu Mihrivode

 

Detaljan popis svih predmeta prodaje (stavki) po ovom oglasu, sa podacima o raspoloživim količinama i prodajnim cijenama, sadržan je u posebnoj knjizi - Specifikaciji predmeta prodaje za 2019. godinu.

 

USLOVI, CIJENA I NAČIN PRODAJE

• Imovina koja je predmet prodaje nalazi se u Sarajevu, Varešu, Tuzli i Olovu.

• Prodaju vrši Komisija Odbora povjerilaca u Sarajevu (na lokalitetu Stup - TMZ Vranica, ulica Kurta Schorka bb), svakim radnim danom od 09.00 - 13.00 u periodu od 90 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno do isteka zaliha, najdalje do kraja decembra 2019. g.

• Roba, materijal i ostalo prodaje se u zatečenom stanju po sistemu "viđeno-kupljeno".

• Prodaja stvari/predmeta vrši se po cijenama koje je utvrdio-Odbora povjerilaca, a iste su iskazane u Specifikaciji predmeta prodaje za 2019. g..

• Na kupoprodajnu cijenu plaća se PDV.

• Za kupljene stvari i proizvode kupcu se izdaje račun sa obračunatim PDV-om.

• Primopredaja kupljenih stvari i proizvoda izvršit će se odmah po uplati kupoprodajne cijene sa poreskim obavezama.

• Uplata kupoporodajne cijene po predračunu vrši se na transakcijski račun broj:-1991490055684158 kod Sparkasse bank.

• Dodatne informacije u vezi prodaje mogu se dobiti kod Predsjednika Komisije, svakog radnog dana na broj telefona Vranica dd Sarajevo u stečaju: 033/715-220, ili na licu mjesta;

- u direkciji preduzeća (ul. A. B. Šimića br.8), odnosno

- na lokaciji Stup (ul. Kurta Schorka bb).