NAOM doo Banja Luka

Više o NAOM doo Banja Luka

Pokretnina

NAOM doo Banja Luka u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

NAOM D.O.O. u stečaju

Društvo za proizvodnju, promet i usluge

Ul.braće Mažar i majke Marije 49

Banja Luka

 

Broj 57 OSt 126742 18 St

 

Na osnovu člana 155-168 Zakona o stečaju Republike Srpske (Službeni glasnik RS16/16), Zakona o izvršnom postupku (Službeni glasnik RS broj 59/2003,85/2003,64/2005,118/2007,29/2010,57/2012, 67 2013, 98/2014, 5/2017 - odluka US, 58/2018 - rješenje US BiH i 66/2018) i na osnovu Odluke skupštine povjeri laća Naom d.o.o. u stečaju donesene na Izvještajnom ročištu dana 26.02.2019. godine stečajni upravnik raspisuje:

 

                                        OGLAS O PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

                                                 (POKRETNA IMOVINA I ZALIHE ROBE)

                                                      USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I PRODAJE SE IMOVINA RAZLUČNOG POVJERIOCA:

1. Mašina za toniranje sa mješalicom sv.br. 1, godina proizvodnje 2013, proizvođač FAST&FLUID Holandija, TIP:53PD 16 RFSDE, tvornički broj 10726.

Procijenjena vrijednost........................................10.924,20 KM.

 

II PRODAJE SE:

1. Teretno vozilo Volkswagen Caddy, dizel, broj šasije WV1ZZZ9KZ3R533192, bijele boje. proizveden 2003. godine, neregistrovan

Procijenjena vrijednost.......................................2.500.00 KM.

2. Zalihe robe u cjelosti (aditivi za beton Pozolit, Melkret spa i Mape plast), a prema Popisu robe i Vještačenju sudskog vještaka iz avgusta 2018. godine

Procijenjena vrijednost ......................................7.471,00 KM.

 

III USLOVI PRODAJE

1. Imovina se prodaje usmenim javnim nadmetanjem dana 12.04.2019. godine u 14 sati u zgradi Okružnog privrednog suda Banja Luka, ulica Gundulieeva 108, u faktičkom i pravnom stanju koje je zatečeno u momentu prodaje i to bez prava na naknadnu reklamaciju.

2. Imovina se nalazi u Banjoj Luci i to Mašina za toniranje sa mješalicom i zalihe robe na adresi Ramići bb, a teretno vozilo Volkswagen Caddy u krugu bivšeg Stočar ad u Budžaku i može se pogledati svakog radnog dana pozivom na broj 065/639-829.

3. Početna cijena je jednaka procijenjenoj vrijednosti i na prvom usmenom javnom nadmetanju ne može se prodati ispod 50% od početne cijene.

4. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti imovine na žiro račun stečajnog dužnika 562-099-8151041832.

5. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene depozit će biti vraćen u roku od 3 dana od dana uplate kupca čija je ponuda prihvaćena. Depozit neće biti vraćen kupcukoji nakon izbora za najpovoljnijeg ponuđača odustane od kupovine.

6. Ponuđač sa najpovoljnijom ponudom je dužan da u roku od 7 dana od dana prijema zaključka o prodaji izvrši uplatu kupoprodajne cijene, pri čemu depozit ulazi u ukupnu cijenu, i da zaključi ugovor 6 kupoprodaji. U suprotnom, stečajni upravnik će prodaju proglasiti neuspjelom i novim zaključkom odrediti daje imovina prodata drugom po redu ponuđaču, a koji treba u roku od 7 dana od dana prijema zaključka o prodaji da izvrši uplatu i tako redom.

7. Kupcu koji izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji stečajni upravnik će predati imovinu u roku od 3 dana.

8. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje nema u odnosu na prodanu imovinu nikakve obaveze.

9. Ovaj oglas će biti objavljen i na oglasnoj tabli suda i na vveb stranici: www.komorabl.inecco.net .

 

Stečajni upravnik