DI Ključ d.o.o. Ključ

Više o DI Ključ d.o.o. Ključ

Pokretna i nepokretn

DI KLJUČ doo Ključ u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika

DI "KLJUČ" d.o.o. KLJUČ - u stečaju

Ključ

Ul.branilaca BiH br.42, Ključ

 

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Cazin, 06.04.2015. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ" - u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                                                                        OGLAS

                            ZA TREĆU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

                                              STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ" - u stečaju

                                                         PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

LOT 1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I ZEMLJIŠTE

R/b

NAZIV NEKTRETNINE

Neto površina objekta u m2

Procjenjena vrijednost objekta u KM

1

Upravna zgrada sa pripadajućim zemljištem

 

189.216,00

 

Upravna zgrada

290

163.516,00

 

Zemljište

257

25.700,00

2

Zgrada radničkog restorana

360

104.509,00

3

Mehanička radionica sa zgradom službe održavanja

285

57.138,00

4

Magacin materijala i rezervnih dijelova, garaža i portirnica

183

44.735,00

5

Magacin gotovih proizvoda

1.300

147.420,00

6

Tvornica panel ploča

2.840

267.443,00

7

Objekat sušare

235

55.392,00

8

Hala za izradu brodskog poda i lamperije

450

57.409,00

9

Objekti kotlovnice

1.040

205.605,00

10

Hala pilane s pratećim objektom

1.811

199.623,00

11

Zemljište u krugu tvornice

50.022

2.501.100,00

UKUPNO

 

3.829.590,00

 

Mašine i oprema smještene po objektima

Lokacija Kotlovnica

1

Kace za odlaganje piljevine

kom

1

48.510,00

48.51000

s mehanizmom

2

Dimnjak za spaljivanje

kom

1

8.820,00

8.820,00

 


 

Lokacija Brodarica

3

Cikular za uzdužno rezanje

kom

1

504,00

504,00

 

4

Brenta 110

kom

1

2.520,00

2.520,00

 

5

Cikular za poprečno rezanje

kom

2

2.880,00

2.880,00

 

 

Lokacija Pilana

6

Brenta 1500

kom

1

4.050,00

4.050,00

 

7

Duplak

kom

1

5.220,00

5.220,00

 

8

Cikular za poprečno rezanje

kom

2

2.520,00

5.040,00

 

9

Silos za sječku

kom

2

6.750,00,

13.500,00

 

10

Štrucer za poprečno rezanje

kom

1

522,00

522,00

 

11

Transportni uređaj za građu

kom

11

1.170,00

12.870,00

 3 transp.linije

12

Transportni uređaj

kom

4

1.125,00

4.500,00

 


 

Lokacija Pilana 1

13

Agregat

kom

1

180,00

180,00

Stara pilana

14

Tračne pile za brentu 1500

kom

7

207,00

1.449,00

 

15

Tračne pile za brentu 1100

kom

3

180,00

540,00

tri transp. Linije

16

Gatarske pile

kom

38

72.00

2.736,00

 

 

Lokacija Krug stečajnog dužnika

17

Dimnjak s ventilatorom

kom

1

6.570,00

6.570,00

 

 

Lokacija Panelka

18

Cikular HKP -55

kom

2

756,00

1.512,00

 

19

Cikular PCP-450

kom

1

540,00

540,00

 

20

Cikular mali

kom

10

144,00

1.440,00

 

21

Dio od viljuškara

kom

1

450,00

450,00

 

22

Aparati za gašenje - razni

kom

7

27,00

189,00

 

23

Spajač furnira

kom

1

9.585,00

9.585,00

 

24

Spajač letvica

kom

2

9.600,00

19.200,00

 

25

Brusilica VOLMER

kom

1

603,00

603,00

 

26

Nosač ljepila

kom

1

5.76000

5.760,00

 

27

Nanosač furmira

kom

1

7.020,00

7.020,00

 

28

Uljna pumpa

kom

1

3.240,00

3.240,00

 

29

Obrezivač ploča

kom

1

15.480,00

15.480,00

 

30

Brusilica BOTTCHER

kom

2

7.560,00

15.120,00

 

31

Okretač ploča

kom

1

1.440,00

1.440,00

 

32

Kompresor FAGRAM

kom

2

1.278,00

2.556,00

 

33

Mašina X9

kom

4

360,00

1.440,00

 

    34.

Vagonić

kom1360.00360,00 
    35.

Podizna platforma

kom1738,00738,00 
    36.

Kolica za letvice

kom550,00250,00 

 

Lokacija Magacin

37

Mašina X1

kom

1

324,00

324,00

 

38

Mašina X2

kom

1

630,00

630,00

 

39

Formatna pila

kom

1

10.530,00

10.530,00

 

40

Mašina X4

kom

1

306,00

306,00

 

41

Mašina X5

kom

1

90,00

90,00

 

42

Zamajac GATARSKl

kom

1

945,00

945,00

 

43

Mašina X6

kom

1

90.00

90,00

 

44

Mašina X7

kom

1

99,00

99,00

 

45

Mašina X8

kom1306,00306,00 
46

Aparat za gašenje

kom427,00108,00 

 

Lokacija Kotlovnica

 

47

Ventilator dimnjaka

kom

1

4.060,00

4.060,00

 

48

Otvorena ekspanziona posuda

kom

1

200,00

200,00

 

49

Posuda za kondenzat; V20 m"

kom

1

1.200,00

1 200,00

 

50

Rezervoar za kondenzat

kom

1

600.00

6oo.oo

 

51

Ugljeni filteri

kom

2

450.00

900.00

 

52

Cijevi 2", sa oblogom

paušal

1

180,00

180,00

 

53

Pumpe sa elektromotorima

kom

9

200,00

1 .800,00

 

54

Pripadajući cjevovodi i armature

paušal

1

700..00

700,00

 

 

Lokacija Pilana

 

55

Kanalna sortirnlca

kom

1

13.200,00

13.200,00

 

56

Prikolica

kom

1

2.000,00

2.000,00

 

57

Transporter za prizmu

kom

1

1.680,00

1 .680,00

 

58

Transporteri za grede sa prebacivaćima

kom

1

6.210,00

6.210,00

2 transp. linije

59

Transportni uređaj iza gatera

kom

1

4.100.00

4.100,00

 

60

Transporter ispred štucera

kom

 

1 100,00

1.1 00,00

 

61

Transporteri prije rastružne brente sa

kom

1

1.840,00

1.840,00

 

62

Transporteri iza rastruzne orente sa prebacivaćima

kom

1

1.760,00

1.760,00

 

63

Transporteri za stucer (do brente)

kom

1

1.690,00

1.690,00

 

64

Transporteri iza štucera (za gater)

kom

1

1.900,00

1.900,00

 

65

Transporteri iza štucera (do zida)

kom

1

1.490.00

1 .490.00

 

66

Transporteri daske 3x4 m

kom

1

1.200,00

1.200,00

 

67

Transporteri daske 3,2x8 m

kom

1

2.560,00

2.560,00

 

68

Transporteri daske 5x8 m

kom

1

3.600,00

3.600,00

 

69

Transporteri daske 5x5 m

kom

2

2.375.00

4.750.00

 

70

Transporteri greda

kom

1

660,00

660,00

 

71

Transporter iza višelisne pile

kom

1

1.390,00

1 390.00

 

72

Transporteri greda 

kom

1

910,00

910.00

 

73

Transporteri greda kraći

kom

1

390,00

390,00

 

74

Transporteri greda

kom

1

610.00

610,00

 

75

Transportna kolica

kom

1

3.870.00

3.870,00

 

76

Kompresor

kom

1

520,00

520,00

SEVER

77

Konstrukcija u podrumu pilane

kom

1

2.000.00

2.000,00

 

78

Transporter uz duplak

kom

1

1.720.00

1.720,00

 

79

Transporter uz štucer

kom

1

1.490,00

1.490.00

 

80

Sistemi za grijanje hale

kom

1

2.310,00

2 310 .00

na stropu

81

Sistemi za otprašivanje hale

kom

1

1 810,00

1 810,00

na stropu

82

Rodstanica za grijanje hale

kom

1

520,00

520,00

 

83

Trafostanica

kom

1

4.200,00

4.200,00

 

84

Lokcmobiia

kom

1

630,00

630, 00

 

85

Posuda za zrak

kom

1

250.00

250,00

 

 

Lokacija Tvornica panel ploča

86

Parovod 60

m

2500

1,80

4.500,00

bez nosača

87

Parovod 80

m

2500

2,85

7.125,00

bez nosača

88

Obloga izolacije (Al-lim)

kg

2100

2,00

4.200,00

 

89

Okruglo željezo 03O

 

12

2,78

33,30

 

90

Okruglo željezo b4C

m

81

4,93

398, 93

željezo

91

Okrugio željezo c50

m

21

8,13

170,63

željezo

92

Okruglo željezo 012O

m

8

44,40

355,20

željezo

93

Okruglo željezo a220

m

8

1 52,05

1 .216.40

željezo

94

Pruga (kranska sta)

M

624

24,71

1 5.420 60

željezo

95

Cijevi 088,9x2,9

m

10

 

 

dvorište radione

96

Cijevi 0159x3,2

mm

8

5,00

4000

 

97

Nadstrešnica iznad sjekirostroja

kom

1

1.570,00

1 .570,00

 

98

Trakasti transporer

kom

1

350,00

350,00

d=400 l=8m

99

Trakasti transporer

kom

1

75,00

675,00

d=400 l=20m

100

Trakasti transporer

kom

1

750,00

750,00

d=600  I= 20m

101

Nad streš n i ca

kom

1

8.200,00

8.200,00

 

102

Konstrukcija iznad bazena trupaca

kom

1

3.730,00

3.730,00

 

103

Ventilatori za piljevinu

kom

4

1 70,00

80,00

 

104

Bunker za sječku

kom

1

1.330,00

1.330,00

 

105

Ventilatori

kom

3

300,00

900,00

Brodarica

106

Oqrada kruga

kom

45

50,00

2.250,00

2,5x1,25 m

107

Ograda kruga

kom

80

100,00

8.000, 00

2,5x2,5 m

108

Stub ograde 60

kom

130

2,15

279,86

1,3 m

109

Stub ograde 80

kom

200

3,31

662,40

2.0 m

110

Parovod 200 mm

m

400

9,68

3.872, 00

bez nosača

111

Odvod piljevine 500

m

700

24,66

17.262,00

bez nosača

112

Odvod piljevine 200

m

160

15,08

2.412,80

bez nosača

113

Željezo po krugu (uključiv i nosiv)

kg

3000

0,40

1200,00

Stvarne količine utvrditi vaganjem

 

Lokacija TPP

114

Vagoni

kom

3

50.00

150,00

 

115

Podizna platforma

kom

1

6oo.oo

600,00

 

116

Transporteri furnira

kom

4

1.070.00

4.280,00

 

117

Podizna platforma

kom

6

1.700,00

10.200,00

 

118

Transporter srednjača

kom

4

1.070,00

4.280,00

 

119

Transporter ploča

kom

1

950,00

950,00

 

120

Okretač ploča

kom

1

2.500,00

2.500,00

 

121

Transporteri otpada

kom

4

540,00

2.160,00

 

122

Transporteri ploča

kom

2

480,00

960,00

 

123

Grijač

kom

1

460,00

460,00

 

124

Razvodnik za grijanje

kom

1

200,00

200.00

 

125

Sistem za grijanje

m

120

60,00

7.200,00

cjevovod

126

Ventilacija za piljevinu

m

80

60,00

4.800,00

 

127

Kaloriferi

kom

15

30,00

450,00

 

128

Elektroormari

kom

3

80,00

240, 00

 

 

Lokacija Krug preduzeća

129

Vaga 100 kg

kom

1

1 50,00

150,00

 

130

Stolovi, restoranski

kom

16

60.00,

960.00

 

131

Stotice

kom

90

10,00

900.00

 

132

Stolovi, rostfrei

kom

7

250,00

1.750.00

 

133

Sudoper

kom

4

300.00

1.200,00

 

134

Šporet

kom

3

450,00

1.350,00

 

135

Kazan

kom

4

850.00

3.400,00

 

136

Veš mašina

kom

1

150,00

1 50,00

 

137

Stolovi, rostfrei, veći

kom

4

300,00

1.200,00

 

 

Lokacija Sušara

 

138

Grijači zidni

kom

18

150.00

2.700,00

2x3 m

139

Grijači stropni

kom

42

50,00

2.100,00

1x2 m

140

Lim Al, 5 mm

kom

54

54,00

2.916,00

1x2 m

141

Razvodnici

kom

4

850,00

3.400.00

 

142

Elektro motori

kom

30

70,00

2.100,00

 

143

Propeleri, ventilatori

kom

36

60,00

2.160,00

 

144

Elektroormari

kom

3

100,00

300,00

 

 

Ostalo

 

145

Pumpa, vatrogasna

kom

1

250,00

250.00

vatrosprem

146

Kotao, ispod restorana

kom

1

1 780,00

1.780,00

FKR Zrenjanin

147

Pumpna stanica

kom

1

1.250.00

1.250,00

Van kruga

148

Bušilica stolna

kom

1

200,00

200,00

SB114

149

Radni sto

kom

5

180,00

900,00

 

150

Plinske boce

kom

2

30.00

60,00

 

151

Viljuškar

kom

1

4.500,00

4.500,00

Čelik-boss

1 52

Statori (ispod restorana)

kom

38

20,00

760,00

 

153

Elektro motori (ispod restorana)

kom

20

50.00

1.000,00

 

154

Trafostanica TPP

kom

1

2.500,00

2.500.00

 

155

Magacin rezervnih dijelova

pauša

1

2.300.00

2.300,00

 

 

II. USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 07.05.2015. godine (četvrtak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.

3. Uslovi prodaje:

- usmeno javno nadmetanje održat če se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

- ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 je najmanje 10.000,00 KM, a najviše 50 000,00 KM, a za ostale lotove najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM

- na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10.000,00 KM za svaki lot za koji se natječu.

- uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

- sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

- Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

- ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je učestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

4. Uplatnicu sa naznakom imovine za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik