DI Ključ d.o.o. Ključ

Više o DI Ključ d.o.o. Ključ

Pokretna i nepokretn

DI KLJUČ doo Ključ u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Cazin, 28.04.2014. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ" - u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                                                         OGLAS

                          ZA DRUGU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

                                            STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ" - u stečaju

                                                              PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

LOT 1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I ZEMLJIŠTE

R/b

NAZIV NEKTRETNINE

Neto površina objekta u m2

Procjenjena vrijednost objekta u KM

1

Upravna zgrada sa pripadajućim zemljištem

 

189.216,00

 

Upravna zgrada

290

163.516,00

 

Zemljište

257

25.700,00

2

Zgrada radničkog restorana

360

104.509,00

3

Mehanička radionica sa zgradom službe održavanja

285

57.138,00

4

Magacin materijala i rezervnih dijelova, garaža i portirnica

183

44.735,00

5

Magacin gotovih proizvoda

1.300

147.420,00

6

Tvornica panel ploča

2.840

267.443,00

7

Objekat sušare

235

55.392,00

8

Hala za izradu brodskog poda i lamperije

450

57.409,00

9

Objekti kotlovnice

1.040

205.605,00

10

Hala pilane s pratećim objektom

1.811

215.801,00

11

Zemljište u krugu tvornice

50.022

2.501.100,00

UKUPNO

 

3.845.768,00

 

Mašine i oprema smještene po objektima

Kotlovnica

Lot

Naziv

J/m

Kol.

Jed. cijena

Vrijednost

Napomena

2

Kompresor BAUSCHER

kom

1

960,00

960,00

 

3

Proizvođač struje ŠPILING

kom

1

16.050,00

16.050,00

 

4

Kotao s pomoćnim uređajima

kom

2

4.800,00

9.600,00

 

5

Kace za vodu

kom

7

400,00

2.800,00

 

6

Ormari za struju

kom

7

160,00

1.120,00

 

7

Pomoćni uređaj za kotao

kom

3

5.600,00

16.800,00

 

8

Kace za odlaganje piljevine

kom

1

53.900,00

53.900,00

s mehanizmom

9

Kace za prikupljanje piljevine

kom

1

1.600,00

1.600,00

s mehanizmom

10

Transportni uređaj za piljevinu

kom

1

1.600,00

1.600,00

 

11

Dimnjak za spaljivanje

kom

1

9.800,00

9 800,00

 

12

Mehanizam za transport piljevine

kom

1

1.200,00

1.200,00

 

13

Kace u kcrtlovnici

kom

5

440,00

2.200,00

Stara koti.

14

Kotao stare kotlovnice

kom

1

9.600,00

9.600,00

S priključcima

 

Brodarica

15

Vagoni

kom

8

55,00

440,00

 

16

Mašina za izradu brodskog poda

kom

1

700,00

700,00

 

17

Cikular za uzdužno rezanje

kom

1

560,00

560,00

 

18

Brenta 110

kom

1

2 800,00

2 800,00

 

19

Cikular za poprečno rezanje

kom

2

3.200,00

6.400,00

 

 

Pilana

20

Traktor TD 7506A

kom

1

3 500,00

3 500,00

Stara pilana

21

Agregat za proizvodnju struje

kom

1

3 000,00

3.000,00

Stara pilana

22

Valjci za transport

kom

10

10,00

100,00

[željezo

23

Ventilator za piljevinu

kom

1

260,00

260,00

 

24

Mašina za uzdužno rezanje

kom

1

3.700,00

3.700,00

 

25

Transportni uređaj za građu

kom

17

1.300,00

22.100,00

3 transp. linije

26

Brenta 1500

kom

2

4.500,00

9 000,00

 

27

Gater

kom

1

15.000,00

15.000,00

 

28

Kompresor za oprašivanje

kom

1

400, 00

400,00

 

29

Duplak

kom

1

5.800,00

5.800,00

 

30

Cikular za uzdužno rezanje

kom

1

6.000,00

6.000,00

 

31

Cikular za poprečno rezanje

kom

2

2 800,00

5.600,00

 

32

Transportni uređaj

kom

8

1.250,00

10.000,00

 

33

Vučni sistem trupaca

kom

2

2.000,00

4 000,00

 

34

Sistem za izvlačenje otpada

kom

1

200,00

200,00

 

35

Sjekač otpada

kom

1

260,00

260,00

 

36

Silos za sječku

kom

2

7.500,00,

15.000,00

 

37

Štrucer za poprečno rezanje

kom

1

580,00

580,00

 

38

Transportna traka sječke

kom

2

2.600,00

5 200,00

 

39

Aparat za varenje

kom

1

100,00

100,00

 

40

Strujni ormari

kom

11

150,00

1.650,00,

 

41

Stolna brusilica

kom

1

100,00

100,00

 

42

Stopna bušilica

kom

1

1.000,00

1.000.00

 

43

Škrip

kom

2

40,00

80,00

 

 

Pilana 1

45

Agregat

kom

1

200,00

200,00

Stara pilana

46

Stroj za oštrenje pila

kom

1

2.700,00

2.700,00

Stara pilana

47

Stroj za oštrenje tračnih pila

kom

1

4 000,00

4.000,00

željezo

48

Stroj za peglanje tračnih pila

kom

1

550,00

550,00

 

49

Tračne pile za brentu 1500

kom

7

230,00

1.610,00

 

50

Tračne pile za brentu 1100

kom

3

200,00

600,00

tri transp. Linije

51

Gatarske pile

kom

38

80.00

3.040,00

 

52

Mašina za oštrenje cikulara

kom

2

1 200,00

2.400,00

 

53

Stroj za nastavljanje tračnih pila

kom

1

850,00

850,00

 

54

Stroj za razmetanje pila

kom

1

800,00

800,00

 

55

Stroj za oštrenje uskih tračnih pila

kom

1

830,00

830,00,

 

56

Stroj za brušenje tračnih pila

kom

1

820,00

820,00

 

57

Stroj za štofanje tračnih pila

kom

1

1.230,00

1 230,00

 

58

Stroj za ravnanje tračnih pila

kom

1

450,00

450,00

 

 

Krug stečajnog dužnika

59

Ventilator

kom

2

160,00

320,00

 

60

Trafostanica

kom

1

330,00

330,00

 

61

Prenosnica suhe građe

kom

2

1.250,00

2 500,00

 

62

Podmetači za građu

kom

33

5,00

165,00

željezo

63

Platforma

kom

1

3.800,00

3 800,00

željezo

64

Transporter

kom

1

1.020,00

1.020,00

željezo

65

Metalna glodalica

kom

1

1.020,00

1 020,00

dvorište radione

66

Ventilator za piljevinu

kom

1

1.000,00

1 000,00

dvorište radione

67

Kran

kom

1

11.600,00

11 600,00

 

68

Motori za transportni uređaj

kom

2

20,00

40,00

 

69

Dimnjak s ventilatorom

kom

1

7.300,0Q

7.300,00

 

70

Transportni uređaj uz sječku

kom

1

3.000,00

3000,00

 

71

Kran

kom

1

8.300,00

8.300,00

 

 

Panelka

72

Ulazna platforma

kom

1

820,00

820,00

 

73

Cikular HKP -55

kom

2

840,00

1.680,00

 

74

Cikular PCP-450

kom

1

600,00

600,00

 

75

Rajman

kom

2

1.160,00

2.320,00

 

76

Transporter letvica

kom

2

1.200,00

2.400,00

 

77

Cikular mali

kom

10

160,00

1.600,00

 

78

Kolica za letvice

kom

5

50,00

250,00

 

79

Sjekirostroj

kom

1

540,00

540,00

 

80

Dio od viljuškara

kom

1

500,00

500,00

 

81

Razvodnik grijanja

kom

2

460,00

920,00

 

82

Vagonić

kom

1

400,00

400,00

 

83

Linija transportera

kom

1

840,00

840,00

 

84

Parketne makaze

kom

1

3.000,00

3.000.00

 

85

Aparati za gašenje - razni

kom

7

30,00

210,00

 

86

Makaze TREPEL

kom

1

1.050,00

1 050,00

 

87

Spajač furnira

kom

1

10.650,00

10.650,00

 

88

Spajač letvica

kom

2

9.600,00

19.200,00

 

89

Police za alat

kom

2

20,00

40,00

 

90

Brusilica KREMONA

kom

1

2.020,00

2.020,00

 

91

Brusilica ABN4

kom

1

620,00

620,00

 

92

Brusilica VOLMER

kom

1

670,00

670,00

 

93

Brusilica za kružne noževe BRASTVO

kom

1

700,00

700,00

 

94

Brusilica za kružne noževe VOLMER

kom

1

720,00

720,00

 

95

Ručna šenkalica VOLMER

kom

1

160,00

160,00

 

96

Automatska šenkalica

kom

1

200,00

200,00

 

97

Elektor motor

kom

3

30,00

90,00

 

98

Stator

kom

2

10,00

20,00

 

99

Rotor

kom

2

10,00

20,00

 

100

Nosač ljepila

kom

1

6.400,00

6.400,00

 

101

Transporter

kom

6

200,00

1.200,00

 

102

Nanosač furmira

kom

1

7.800,00

7 800,00

 

103

Podizna platforma

kom

3

830,00

2 490,00

 

104

Presa

kom

1

15 000,00

15 000. 00

 

105

Uljna pumpa

kom

1

3 600,00

3 600,00

 

106

Ventilator grijanja

kom

1

560.00

560,00

Tzv Kalolifer

107

Obrezivač ploča

kom

1

17 200,00

17 200,00

 

108

Brusilica BOTTCHER

kom

2

8.400,OO

16 800 .00

 

109

Okretač ploča

kom

1

1.600,00

1 600,00

 

110

Razdvajač ploča

kom

1

3.620,00

3.620,00

 

111

Kompresor FAGRAM

kom

2

1.420,001

2 840,00

 

112

Presa

kom

1

80,00

80,00

 

113

Podizna platforma

kom

1

820,00

820,00

 

114

Mašina X9

kom

4

400,00

1.600,00

 

115

Plinske boce

kom

9

40,00

360,00

 

 

 

Magacin

116

Ventilator za transport piljevine

kom

1

260,00

260,00

 

117

Mašina X1

kom

1

360,00

360,00

 

118

Agregat 37kwh

kom

1

200,00

200,00

 

119

Agregat veliki

kom

1

500,00

500,00

 

120

Mašina X2

kom

1

700,00

700,00

 

121

Mašina X3

kom

1

80,00

80,00

 

122

Formatna pila

kom

1

11 700,00

11.700,00

 

123

Mašina X4

kom

1

340,00

340,00

 

124

Mašina X5

kom

1

100,00

100,00

 

125

Agregat 40kwh

kom

1

400,00

400,00

 

126

Zamajac GATARSKI

kom

1

1.050,00

1.050,00

 

127

Elektro motor

kom

1

160,00

160,00

 

128

Mašina X6

kom

1

100,00

100,00

 

129

Mašina X7

kom

1

110,00

110,00

 

130

Mašina X8

kom

1

340,00

340,00

 

131

Aparat za gašenje

kom

4

30, 00

120,00

 

 

Nadrešnica

132

Glodalica za metal

kom

1

1 ooo.oo

1 ooo.oo

 

133

Kompresor

kom

1

100,00

133

Kompresor

134

Tokarski stroj

kom

1

1.400,00

134

Tokarski stroj

135

Brusilica

kom

1

50,00

135

Brusilica

136

Stolna bušilica

kom

1

60,00

136

Stolna bušilica

137

Aparat za varenje

kom

1

80,00

137

Aparat za varenje

138

Sjekač lima

kom

1

100,00

138

Sjekač lima

139

Sjekač željeza

kom

1

600,00

139

Sjekač željeza

140

Aparat za lemljenje žaga

kom

1

90,00

140

Aparat za lemljenje žaga

141

Škrip

kom

2

40,00

141

Škrip

142

Elektro motori - razni

kom

18

15,00

142

Elektro motori - razni

143

Mašina za poprečno prerezivanje

kom

1

600,00

143

Mašina za poprečno prerezivanje

144

Mašina za uzdužno prerezivanje

kom

1

800,00

144

Mašina za uzdužno prerezivanje

145

Tračna pila 1100

kom

1

1 800,00

145

Tračna pila 1100

146

Cikular za uzdužno rezanje

kom

1

600,00

146

Cikular za uzdužno rezanje

147

Vagoni

kom

5

60,00

147

Vagoni

148

Transportni valjci

kom

22

10,00

148

Transportni valjci

 

 

II. USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.05.2014. godine (četvrtak) u 12,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.

3. Uslovi prodaje:

- usmeno javno nadmetanje održat če se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

- ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 je najmanje 10.000,00 KM, a najviše 50 000,00 KM, a za ostale lotove najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM

- na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10.000,00 KM za svaki lot za koji se natječu.

- uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

- ponudžačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponudžača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

- sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

- Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

- ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je učestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

4. Uplatnicu sa naznakom imovine za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik