DI Ključ d.o.o. Ključ

Više o DI Ključ d.o.o. Ključ

Pokretna i nepokretn

DI KLJUČ doo Ključ u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika


DI "KLJUČ" d.o.o. KLJUČ - u stečaju

Ključ

Ul.branilaca BiH br.42, Ključ

 

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Ključ, 27.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ" - u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                                                                   OGLAS

                                       ZA ČETVRTU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

                                                   STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ" - u stečaju

                                                                  PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

1.Nekretnine

Lot

broj

Z.k.br.

283, broj

parcele

Naziv parcele

Neto

površina

objekta

Površina

zemljišta

Početna prodajna

cijena u KM

1

691/5

Pilana - Građevinsko z.

0

1.134

28.350

2

691/6

Pilana - Građevinsko z.

0

1.860

46.500

3

691/7

Pilana - Građevinsko z.

0

1.786

44.650

4

691/8

Pilana - Građevinskog,

0

372

9.300

5

691/9

Pilana - Građevinsko z.

0

390

9.750

6

691/10

Pilana - Građevinsko z.

0

390

9.750

7

691/11

Pilana - Građevinsko z.

0

1.886

47.150

8

691/12

Pilana - Građevinsko z.

0

737

18.425

9

691/14

Pilana - Građevinsko z.

0

3.245

159.087

10

691/15

Pilana

800

2.548

78.653

11

691/16.

Pilana

1.688

3.138

132.726

12

691/17

Pilana

1419

2.021

70.370

13

691/18

Pilana

276

2.096

45.936

14

691/19

Pilana

3060

3.060

75.900

15

691/20

Pilana - Građevinsko z.

0

2 938

73.450

Ukupno

27.601

849.997

 

2. Mašine i oprema smještene po objektima

Lokacija Kotlovnica

Lot

Naziv

J/m

Kol.

Vrijednost

Vrijednost

Napomena

16

Kace za odlaganje piljevine

kom

1

43.659,00

43.659,00

s mehaniz.

17

Dimnjak za spaljivanje

kom

1

7.938,00

7.938,00

 

 

Lokacija Brodarica

18

Cikular za uzdužno rezanje

kom

1

453,60

453,60

 

19

Cikular za poprečno rezanje

kom

2

2.592,00

5.184,00

 

 

Lokacija Pilana

20

Brenta 1500

kom

1

3.645,00

3.645,00

 

21

Duplak

kom

1

4.698,00

4.698,00

 

22

Cikular za poprečno rezanje

kom

2

2.268,00

4.536,00

 

23

Silos za sječku

kom

2

6.075,00

12.150,00

 

24

Štrucer za poprečno rezanje

kom

1

469,80

469,80

 

25

Mašina za uzdužno rezanje

kom

1

2.997,00

2.997,00

 

 

Lokacija Pilana 1

26

Agregat

kom

1

162,00

162,00

Stara pilana

27

Tračne pile za brentu 1500

kom

7

186,30

1.304,10

 

28

Tračne pile za brentu 1100

kom

3

162,00

486,00

tri transp. I.

29

Gatarske pile

kom

38

64,80

2.462,40

 

 

Lokacija Krug stečajnog dužnika

30Dimnjak sa ventilatoromkom15.913,005.913,00 

 

Lokacija Panelka

31

Cikular HKP -55

kom

2

680,40

1.360,80

 

32

Cikular PCP-450

kom

1

486,00

486,00

 

33

Cikular mali

kom

10

129,60

1.296,00

 

34

Dio od viljuškara

kom

1

405,00

405,00

 

35

Aparati za gašenje - razni

kom

7

24,30

170,10

 

36

Spajač furnira

kom

1

8.626,50

8.626,50

 

37

Spajač letvica

kom

2

7.776,00

15.552,00

 

38

Brusilica VOLMER

kom

1

542,70

542,70

 

39

Nosač ljepila

kom

1

5.184,00

5.184,00

 

40

Nanosač furmira

kom

1

6.318,00

6.318,00

 

41

Uljna pumpa

kom

1

2.916,00

2.916,00

 

42

Obrezivač ploča

kom

1

13.932,00

13.932,00

 

43

Brusilica BOTTCHER

kom

2

6.804,00

13.608,00

 

44

Okretač ploča

kom

1

1.296,00

1.296,00

 

45

Kompresor FAGRAM

kom

2

1.150,20

2.300,40

 

46

Mašina X9

kom

4

324,00

1.296,00

 

47

Vagonić

kom

1

324,00

324,00

 

48

Podizna platforma

kom

1

664,20

664,20

 

49

Kolica za letvice

kom

5

45,00

225,00

 

 

Lokacija Magacin

50

Mašina X1

kom

1

291,60

291,60

 

51

Mašina X2

kom

1

567,00

567,00

 

52

Formatna pila

kom

1

9.477,00

9.477,00

 

53

Mašina X4

kom

1

275,40

275,40

 

54

Mašina X5

kom

1

81,00

81,00

 

55

Zamajac GATARSKI

kom

1

850,50

850,50

 

56

Mašina X6

kom

1

81,00

81,00

 

57

Mašina X7

kom

1

89,10

89,10

 

58

Mašina X8

kom

1

275,40

275,40

 

59

Aparat za gašenje

kom

4

24,30

97,20

 

 

Lokacija Kotlovnica

60Ventilator dimnjakakom13.654,003.654,00 

 

Lokacija Pilana

61

Kanalna sortirnica

kom

1

11.880,00

11.880,00

 

62

Prikolica

kom

1

1.800,00

1 800,00

 

63

ViŠelisna kružna pila, sa platformom

kom

1

2.970,00

2.970,00

TOZD

Mežica,

Slovenija

64

Transporter za prizmu

kom

1

1.512,00

1.512,00

 

65

Transporteri za grede sa prebacivaćtma

kom

1

5.589,00

5.589,00

2 transp. linije

66

Transporter ispred štucera

kom

1

990,00

990,00

 

67

Transporteri za stucer (do brente)

kom

1

1.521,00

1.521,00

 

68

Transporteri iza štucera (za gater)

kom

1

1.710,00

1.710,00

 

68

Transporteri iza Štucera (do zida)

kom

1

1.341,00

1.341,00

 

70

Transporteri daske 3x4 m

kom

1

1.080,00

1.080,00

 

71

Transporteri daske 3,2x8 m

kom

1

2 304.00

2.304,00

 

72

Transporteri daske 5x5 m

kom

2

2.137,50

4.275,00

 

73 kom11.251,001.251,00 
74 kom1819,00819,00 
75 kom1351,00351,00 
76 kom1549,00549,00 

77

Konstrukcija u podrumu pilane

kom

1

1.800,00

1.800,00

 

78

Transporter uz duplak

kom

1

1.548,00

1.548,00

 

79

Transporter uz štucer

kom

1

1.341,00

1.341,00

 

80

Sistemi za grijanje hale

kom

 

1.629,00

1.629,00

na stropu

81

Sistemi za otprašivanje hale

kom

1

2.079,00

2.079,00

na stropu

 

Lokacija Tvornica panel ploče

82

Parovod 160

m

2500

1,62

4.050,00

bez nosača

83

Parovod a 80

m

2500

2,57

6.412,50

bez nosača

84

Obloga izolacije (Al-lim)

kg

2100

1,80

3.780,00

 

85

Pruga (kranska sta)

m

624

22,24

13.878,54

željezo

86

Nadstrešnica iznad sjekirostroja

kom

1

1.413,00

1.413,00

 

87

Trakasti transporer

kom

1

607,50

607,50

d=400, l=20m

88

Trakasti transporer

kom

1

675,00

675,00

d=600, l=20m

89

Konstrukcija iznad bazena trupaca

kom

1

3.357,00

3.357,00

 

90

Ventilatori za piljevinu

kom

3

153,00

459,00

 

91

Oqrada kruqa

kom

45

45,00

2.025,00

2,5x1,25 m

92

Ograda kruga

kom

80

90,00

7.200,00

2,5x2,5 m

93

Stub ograde 0 60

kom

130

1,94

251,88

1,3 m

94

Stub ograde 0 60

kom

200

2,98

596,16

2,0 m

95

Parovod 0200 mm

m

400

8,71

3.484,80

bez nosača

96

Odvod piljevine 0 500

m

700

22,19

15.535,80

bez nosača

97

Odvod piljevine 0 200

m

160

13,57

2.171,52

bez nosača

 

Lokacija TPP

98

Podizna platforma

kom

1

540,00

540,00

 

99

Transporteri furnira

kom

4

963,00

3.852,00

 

100

Podizna platforma

kom

6

1.530,00

9.180,00

 

101

Transporter srednjača

kom

4

963,00

3.852,00

 

102

Transporter ploča

kom

1

855,00

855,00

 

103

Okretač ploča

kom

1

2.250,00

2.250.00

 

104

Transporteri otpada

kom

4

486,00

1.944,00

 

105

Razvodnik za grijanje

kom

1

180,00

180,00

 

106

Sistem za grijanje

m

120

54,00

6.480,00

cjevovod

107

Ventilacija za piljevinu

m

80

54,00

4.320,00

 

108

Kaloriferi

kom

15

27,00

405,00

 

109

Elektroormari

kom

3

72,00

216,00

 

 

Lokacija Krug preduzeća

110

Vaga 100 kg

kom

1

135,00

135,00

 

111

Stolovi, restoranski

kom

16

54,00

864,00

 

112

Stolice

kom

90

9,00

810,00

 

113

Stolovi, rostfrei

kom

7

225,00

1.575,00

 

114

Sudoper

kom

3

270,00

810,00

 

115

šporet

kom

3

405,00

1.215,00

 

116

Kazan

kom

4

765,00

3.060,00

 

117

Veš mašina

kom

1

135,00

135,00

 

118

stolovi, rostfrei, veći

kom

4

270,00

1.080,00

 

 

Lokacija Sušara

119

Grijači zidni

kom

18

135,00

2.430,00

2x3 m

120

Grijači stropni

kom

42

45,00

1.890,00

1x2 m

121

Razvodnici

kom

4

765,00

3.060,00

 

122

Elektro motori

kom

30

63,00

1.890,00

 

123

Propeleri, ventilatori

kom

36

54,00

1.944,00

 

 

Ostalo

124

Kotao, ispod restorana

kom

1

1.602,00

1.602.00

FKR

Zrenjanin

125

Viljuškar

kom

1

4.050,00

4.050,00

ČELIK-BOSS

126

Magacin rezervnih dijelova

pauš

1

2.070,00

2.070,00

 

 

3. Zalihe daske, letvica, cigle i ostalo

R.b.

Naziv

j/m

Količina

Početna cijena

127

Cigla puna vatrostalna 12x7x25

kom

1.230

0,50

 

Suhi drvni sortimenti

 

 

 

128

Daska - oštećena, debljine 2,5 cm i dužine 4 m

m3

1,00

50,00

129

Daska 2,5 cm, dužine 4,0 m

m3

19.36

50,00

130

Daska - kratica

m3

0,33

50 00

131

Daska kratica 2,5 cm dužina 80 cm

m3

0,50

50,00

132

Daska od paleta 2,5 cm

m3

0,50

50,00

133

Okorci - dužina 4 m

m3

5,00

50,00

134

Drvena letva- debljine 2.5 cm, širine 5 cm. dužine 120 cm

m3

4.61

50.00

135

Letva - (7x2.5) dužine 1 m

m3

3,00

50,00

136

Letva - 2,5x2,5 dužine 1,5 m

m3

6,60

50.00

137

Letva - 2,5x8 dužine 1 m

m3

1,00

50,00

138

Letve 2,5x5 dužina 140

m3

1,00

50,00

139

Letva 2,5x8 dužine 120 cm

m3

1,70

50,00

140

Letva 2,5x8 dužine 120 cm

m3

7,00

50,00

141

Središnjice za panel ploče 190x525 debljine 1,5 cm

m3

16,00

50,00

142

Središnjice za panel ploče 130x525 debljine 1,5 cm

m3

5,46

50,00

143

Središnjice za panel ploče 130x525 debljine 1,5 cm

m3

15,80

50,00

144

Kutne iajsne za pod dužina 4 m

m3

0,50

50,00

145

Palete 120x80 visina 13 cm

kom

76,00

5,00

 

Drvni sortimenti izloženi atmosferilijima u krugu

 

 

 

146

Daska u krugu steč.dužnika

Paleta

19,00

20,00

147

Drvena letva u krugu-debljine 2,5 cm, širine 5 cm, dužine 120 cm

m3

2,35

20,00

148

Betonski elementi

kom

300,00

0,20

 

II USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.03.2019. godine (petak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.

3. Uslovi prodaje:

- usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

- ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 do 15. je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5,000,00 KM, za lotove od 16 do 126 najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM i za lotove od 127 do 148 nema ograničenja.

- na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početnr prodajne cijene za svaki lot za koji se natječu.

- uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

- sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Stečajni dužnik nije u sistemu PDV- a i POV od 17% se neće obračunavati na kupljenu imovinu,

- Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- najpovoljniji ponuđač je dužan uplati« cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

- ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je ućestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

4. Uplatnicu sa naznakom broja Lota-a za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik