Kapis d.o.o. Tomislavgrad

Više o Kapis d.o.o. Tomislavgrad

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Kapis d.o.o. tvornica kabela Tomislavgrad

Općinski sud u Livnu, stečajni sudac Midhad Osmančaušević, u stečajnompostupku nad Kapis D.O.O. Tvornica Kabela Tomislavgrad, zastupani poodvjetničkom uredu Barbarić/Bevanda iz Širokog Brijega, objavljuje sljedeći OGLAS 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Kapis D.O.O. TvornicaKabela Tomislavgrad. 2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Behrija Huseinbegović iz Bugojna. 3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka ustvrđuje se 17.1.2014. godine u 13 sati.Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijavesvoje tražbine Sudu u dva primjerka, s dokazima, pozivom na broj 68 0 St 02853313 St. 4. Uz prijavu treba priložiti dokaz o uplaćenoj pristojbi na prijavu tražbina kakoslijedi: - za prijavu povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da nemože biti manja od 100,00 KM, a niti veća od 10.000,00 KM, - razlozi povjerioca označavaju u prijavi dio imovinestečajnog dužnika nakoji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja popredviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. 5. Pristojba se ima uplatiti na račun Suda, broj 1610200033560061,svrha uplatepolog, vrsta prihoda 722611, budžetska organizacija 1402001, šifra općine 055. 6. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnikada svoje dugove prema stečajnom dužnikuizmire bez odlaganja. 7. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika kojaprava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 8. Određuje se upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka. Zabilježbu imaprovesti Odjel za registar ovog Suda, kod subjekta upisa pod brojem MBS1-1211, broj JIB 4281006710003. 9. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas, na oglasnojploči ovog Suda, a isti se ima dostaviti radi objave u "Službenim novinamaFederacije BiH". 10. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava tražbina (ispitno ročište i izvještajnoročište) za 04.03.2014. godine u 11,30 sati u velikoj sali ovog Suda.Istog dana, nakon održanog ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjeritelja(izvještajno ročište). Broj 68 0 St 028533 13 St 24. siječnja 2014. godine Livno (03-3-262/14)