VITEX dd Visoko

Više o VITEX dd Visoko

Pokretna i nepokretn

VITEX dd Visoko u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

DD TI ,,VITEX„ Visoko

(U STEČAJU)

Kakanjska 4.

71300 VISOKO

 

Na osnovu člana 99. stava 2, te članova 101, 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03,32/04,42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 1.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.2018.godine, dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI ,,V1TEX„ Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i Službene zabilješke članova Odbora povjerilaca od dana 26.10.2018.godine, stečajni upravnik ovim putem upućuje javni

 

OGLAS

o II (drugoj) prodaji imovine firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju)

koje predstavljaju proizvodnu cjelinu

 

PREDMET PRODAJE:

1. Nekretnine:

R.B.

OZNAKA NEKRETNINE

OZNAKA

PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 2797 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/31. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

1.359.920,82

2.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 676 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/37. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

328.675,89

3.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 908 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/39. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

441.475,90

4.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 318 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/40. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

154.613,80

5.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 608 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/41. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

259.613,82

6.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 598 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/42. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

290.751,75

7.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 808 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/43. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

392.855,21

8.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 803 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/46. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

309.136,12

9.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 178 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/51. KO KRALJEVAC, udio 1 /1 vlasništvo

68.525,81

10.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 390 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/52. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

150.140,83

11.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi ppvršine 2351 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/16. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

1.443.615,34

12.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 1702 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/49. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

665.299,98

13.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 505 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/50. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

194.413,12

14.

Topuzovo Polje

Poslovna zgrada u privredi površine 528 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/44. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

203.267,58

UKUPNO

6.262.305,97

 

2. Proizvodne mašine, alati i ostala pokretna imovina:

R.B.

INV. BROJ

NAZIV/OPIS MAŠINE

KOM.

PROCJENJE.

TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1.

222147

Aparat za premotavanje valjaka

Proizvođač: A.THIBEU_C France Serijski broj: 12303.

1

2.000,00

2.

222103

Češljara tip PB 28 LF

Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.

1

18.900,00

3.

222105

Češljara tip PB 28 LF

Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.

1

18.900,00

4.

222102

Češljara tip PB 28 LF

Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.

1

18.900,00

5.

222104

Češljara tip PB 28 LF

Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.

1

18.900,00

6.

222094

Češljara tip PB 28 LF

Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86.

1

10.800,00

7.

222098

Češljara tip PB 28 LF

Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86.

1

10.800,00

8.

224154

Doppeldraht

Proizvođač: SAVIO, Model T.S.D. broj: 618 083 69

1

 24.300,00

9.

224152

Doppeldraht

Proizvođač: SAVIO, Model T.S.D. broj: 618 085 69

1

24.300,00

10.

222127

Froter NSC, Model FM , Serijski broj: 31

1

35.550,00

11.

224120

Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 165

1

1500,00

12.

221099

Kompresor Proizvođač: IMP Požega, Tvornički broj: 134998

1

500,00

13.

222050

Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1 NA-210 Tvornički broj: -

1

1.000,00

14.

222051

Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1 NA-210 Tvornički broj: 22125

1

1.500,00

15.

262111

Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1 NA-210 Tvornički broj: 61

1

300,00

16.

223082

Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 1169

1

32.400,00

17.

223076

Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 634

1

30.600,00

18.

223071

Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 636

1

30.600,00

19.

224172

Presa Proizvođač: Riko Ribnica

1

3.000,00

20.

224127

Presa Proizvođač: Riko Ribnica, TIP: S10, Tvornički broj: 1381

1

3.000,00

21.

224101

Presa Proizvođač: Riko Ribnica

1

3.000,00

22.

224136

Dublirka Proizvođač: SAVIO, TIP: USA, Serijski broj: 176 078 69

1

30.600,00

23.

222068

Razvlačilica 2 pasaža

1

6.300,00

24.

222069

Razvlačilica 3 pasaža 12973

1

6.300,00

25.

222071

Razvlačilica GN 6 22054

1

9.000,00

26.

222070

Razvlačilica GN 6 22055

1

9.000,00

27.

224134

Rita dublirka Proizvođač: Rite Italija Model: A.G.R. Serijski broj: R.82.001.81

1

41.400,00

28.

281156

Sistem omekšavanja vode, Jonski izmjenjivači, kolona 1 i kolona 2. Praktičan kapacitet vode 220I

1

15.300,00

29.

224148

Superkops Proizvođač: Rite, Model: D.P.S. Serijski broj: 91012.2100.86

1

35.550,00

30.

222016

Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando, Serijski broj: 3262/350

1

3.500,00

31.

-

Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando, Serijski broj: 3862/546

1

4.500,00

32.

224247

Štrene 5 i 6 Proizvođač: Mašinotex Leskovac

1

6.400,00

33.

285110

Ukopana vaga Proizvođač: Libela Celje Model: Skalar 1000, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-14514

 

2.000,00

34.

224126

Uster Proizvođač: SAVIO Italija, Model: C.S.R. Tvornički broj: 376 163 69

1

13.500,00

35.

281190

Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-23061

1

2.000,00

36.

223025

Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-6425

1

500,00

37.

222075

Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-20232

1

1.500,00

38.

224050

Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-2043

1

1.500,00

39.

090007 090008

Trafo stanica 2 x 630 Kw Proizvođač Energonivest

 

37.800,00

40.

090006

Trafo stanica 3 630Kw, Proizvođač: Energoinvest

1

27.000,00

41.

09O05

Trafo stanica 5 1.000 Kw Proizvođač: Energoinvest

1

27.900,00

42.

281200

Lavijatan Paračin pranje i priprema vune

1

31.500,00

43.

12304

Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C, Tvornički broj: 12304

1

12.000,00

44.

222063

Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C, Tvornički broj: 12303

1

12.000,00

45.

00002

Mašina za trganje vune W0LF Proizvođač: FALUBAZ, TIP: AF-5A, Tvornički broj: 459

1

12.000,00

45.

281106

Aparat za brzo sušenje Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411460

1

20.000,00

46.

281108

HT aparat za bojenje pređe Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411440/2

1

10.000,00

47.

-

Aparat za bojenje 16 konusa Proizvođač: Thies Coesteld, Serijski broj: 6351

1

' 3.000,00

48.

-

Vaga za mjerenje boja Proizvođač: BIZERBA, Serijski broj: 606419

1

200,00

49

-

Aparat za bojenje 3 konusa Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411490

1

800,00

50.

222121

Razvaličilica Prva pasaža

1

7.000,00

51.

222123

Razvlačilica Druga pasaža

1

7.000,00

52.

222124

Razvlačilica Treća pasaža

1

7.000,00

53.

 

Viljuškar CLARK tip: C 500, Serijski broj: Y355PD-151-GEF2533, Nosivost 2,5t

1

3.000,00

UKUPNO

697.800,00

 

SVEUKUPNO (1 + 2)..........................................................................................6.960.105,97 KM

 

NAČIN PRODAJE:

Ismeno javno nadmetanje (licitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod 1/2 procijenjene vrijednosti. Predmet prodaje je moguće kupiti isključivo kao cjelinu (nekretnine, proizvodne mašine, alate i ostala pokretna imovina), te ponude moraju sadržavati zbirno (sveukupno I + 2) ponuđenu kupoprodajnu cijenu za sve predmete prodaje. Ponude koje se odnose samo na pojedine predmete prodaje neće biti uzete u razmatranje. Ponuđač koji na licitaciji istakne najveću ponudu, te ukoliko mu na tako istaknutu ponudu Odbor povjerilaca naknadno da saglasnost će se smatrati kupcem. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Troškove poreza na promet nekretnina, PDV-a, kao i sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije zajedno sa naknadnom pismenom saglasnošću Odbora povjerilaca o prihvatanju ponude dostaviti Općinskom sudu Zenica, koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.

 

MJESTO I VRIJEME PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u ČETVRTAK, 07.02.2019.godine u 14,00 sati na adresi sjedišta firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) u Visokom, Kakanjska 4.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita uplate iznos od 10.000,00 KM (desethiljada KM) na transakcijski račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147-93. koji se vodi kod SBERBANK BH d.d. Uplata mora biti doznačena na račun dan prije održavanja licitacije, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.

 

OSTALE ODREDBE:

Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana proglašenja za kupca izvršiti uplatu ostatka kupoprodajne cijene (depozit se uračunava u cijenu), jer u protivnom gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću ponudu, odlučit će naknadno Odbor povjerilaca. Svim ponuđačima, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se depozit u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da licitaciju prekine u svakom trenutku sve do njenog okončanja. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da licitaciju nakon njenog okončanja proglasi nevažećom. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti članove Odbora povjerilaca da mogu pojedinačno biti prisutni na licitaciji. Učesnici licitacije i ostali prisutni su samim učešćem na licitaciji u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

Razgledanje predmeta prodaje moguće je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u terminu od 09-13 sati.

Kontakt telefon glasi: 061/172-052.

 

Visoko, 27.12.2018.godine          

 

DD TI ,,VITEX„ Visoko

(U STEČAJU