VITEX dd Visoko

Više o VITEX dd Visoko

Pokretna i nepokretn

VITEX dd Visoko - Prodaja imovine stečajnog dužnika

DD TI ,,VITEX„ Visoko

(U STEČAJU)

Kakanjska 4.

71300 VISOKO

 

Na osnovu člana 99. stava 2., te članova 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18 ), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 2.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.2018.godine, onog dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje neće biti neophodne stečajnom dužniku u nastavku poslovanja stečajni upravnik ovim putem upućuje javni

 

                                                                                 OGLAS

                                  o I (prvoj) prodaji imovine firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju)

                                  koje neće biti neophodne stečajnom dužniku u nastavku poslovanja

 

 

PREDMET PRODAJE:

 

R.B.

VRSTA NEKRETNINE

OZNAKA

PROCJENJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1.

Topuzovo polje

Njiva 5. Klase

ukupna površina 169 m2

Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu

ukupna površina 52m2

Topuzovo polje Gradilište

ukupna površina 17m2 Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu ukupne površina 85m2 Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu ukupna površina 5880m2

ZK uložak broj: 216. k.ć. broj: 806/1. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo - VODNO DOBRO

ZK uložak broj: 216. k.ć. broj: 805/8. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.ć. broj: 805/55. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.ć. broj: 805/57. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.ć. broj: 805/58. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

485.255,00

2.

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 99m2 ' Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 62m2

ZK uložak broj: 216. k.ć. broj: 805/18. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/19. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

33.873,74

3

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 18m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/24. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

9.364,00

4.

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 39m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/25. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

12.058,64

5.

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi i zemljište uz privrednu zgradu ukupne površine 114m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/26. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

19.636,45

6.

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 1721 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/27. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

1.915.005,23

7.

Topuzovo polje

Poslovna zgrada u privredi

ukupne površine 115m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/28. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

229.859,20

8.

Topuzovo polje

Zemljište uz privredu zgradu

ukupne površine 25468m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/1. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

2.037.440,00

9.

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 204m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/38. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

119 837.22

10.

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 102m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/47 KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

38.267,60

11.

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 256m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/48. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

98.553,98

12.

Topuzovo polje Poslovna zgarad u privredi izgrađena na k.č. 805/22

Etažirana

Etažni dijelovi zgrade navedeni od red.br.12-1. do 12-16 sa pojedinačnom procjenjenom tržišnom vrijednošću

12-1

Topuzovo polje

Poslovni prostor u privredi

ukupne površine 526m2

ZK uložak broj: 1583. k.č. broj:805/22E.ST-1. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

319.571,30

12-2

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 76m2

ZK uložak broj: 1584. k.č. broj:805/22E.ST-2. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

46.173,80

12-3

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 72m2

ZK uložak broj: 1585. k.č. broj:805/22E.ST-3. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

43.743,60

12-4

Topuzovo polje

Poslovni prostor u privredi

ukupne površine 791 m2

ZK uložak broj: 1586. k.č. broj:805/22E.ST-4. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

480.572,05

12-5

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 25m2

ZK uložak broj: 1587. k.č. broj:805/22E.ST-5. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

15.188,75

12-6

Topuzovo polje

Poslovni prostor u privredi

ukupne površine 268m2

ZK uložak broj: 1588. k.č. broj:805/22E.ST-6. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

162.823,40

12-7

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 69m2

ZK uložak broj: 1589. k.č. broj:805/22E.ST-7. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

41 920,95

12-8

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 33m2

ZK uložak broj: 1590. k.č. broj:805/22E.PR-1. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

20.049,15

12-9

Topuzovo polje

Poslovni prostor u privredi

ukupne površine 135m2

ZK uložak broj: 1592. k.č. broj:805/22E.PR-3. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

82.019,70

12-10

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 47m2

ZK uložak broj: 1593. k.č. broj:805/22E.PR-4. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

28.554,85

12-11

Topuzovo polje

Poslovni prostor u privredi

ukupne površine 985m2

ZK uložak broj: 1594. k.č. broj:805/22E.PR-5. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

598.436,75

12-12

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 69m2

ZK uložak broj: 1595. k.č. broj:805/22E.PR-6. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

41.920,95

12-13

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 93m2

ZK uložak broj: 1596. k.č. broj:805/22E1-1. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

56.537,77

12-14

Topuzovo polje

Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 69m2

ZK uložak broj: 1597. k.č. broj:805/22E1-2. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

41.920,95

12-15

Topuzovo polje

Poslovni prostor u privredi

ukupne površine 1028m2

ZK uložak broj: 1598. k.č. broj:805/22E1-3. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

624.561,40

12-16

Topuzovo polje

Poslovni prostor u privredi

ukupne površine 55m2

ZK uložak broj: 1599. k.č. broj:805/22E1-4. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

33 415,25

13.

Vruci

Poslovna zgrada u privredi površine 60m2,

Pomoćna zgrada 1 površine 7m2, Zemljište uz privrednu zgradu površine 414m2 Vruci

Šuma 4. klase ukupne površine 567m2

ZK uložak broj: 840. KO visoko:

k.č. broj: 4276. ukupne površine 481 m2

k.č. broj 4277 ukupne površine 567m2,

udio 1/1 pravo raspolaganja Općina Visoko,

udio 1 /1 trajno pravo korištenja zemljišta DD TI ,,VITEX,, Visoko

23.640,00

UKUPNO:

7.660.201,68

 

Napomena:

Na k.č. 805/1 uknjiženo pravo stvarne služnosti u korist:

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/22E.PR-2 iz ZK.UL 1591 KO Kraljevac,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/2, k.č. 805/5E.PD-1, k.č. 805/5E-PR.2,

- svagdašnjeg vlasnika k.č.805/3, k.č. 805/7, k.č. 805/9, k.č. 805/33,

- svagdašnjeg vlasnika k.č.805/4,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/6, k,č, 805/34, k.č. 805/54,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/15,

- svagdašnjeg vlasnika 805/17 iz ZK.UL 1780 KO Kraljevac,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/10,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/23 iz ZK.UL.1772 KO Kraljevac,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/45 iz ZK.UL. 1863 KO Kraljevac.

 

Na k.č. 805/8 uknjiženo pravo stvarne služnosti u korist:

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/7 iz ZK.UL. 1522 KO Kraljevac,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/2, k.č. 805/5E.PD-1, k.č. 805/5E-PR.2,

- svagdašnjeg vlasnika k.č.805/4, svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/6, k,č, 805/34, k.ć. 805/54,

 -svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/10.

 

Na k.č. 805/57 uknjiženo pravo služnosti u korist:

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/15.

 

Na k.č. 805/58 uknjiženo pravo stvarne služnosti u korist:

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/2, k.č. 805/5E.PD-1, k.č. 805/5E-PR.2,

- svagdašnjeg vlasnika k.č.805/3, k.č. 805/7, k.č. 805/9, k.č. 805/33,

- svagdašnjeg vlasnika k.č.805/4,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/6, k,č, 805/34, k.č. 805/54,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/15,

- svagdašnjeg vlasnika 805/17 iz ZK.UL 1780 KO Kraljevac,

- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/10.

 

2. Proizvodne mašine

R.B.

INV. BROJ

NAZIV/OPIS MAŠINE

KOM.

PROCJENJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1.

224245

Autoconer Proizvođač:Schlafhorst TIP: GK UPX, Serijski broj: 13802868020

1

34.200,00

2.

224134

Autoconer Proizvođač:Schlafhorst TIP : GK N-P, Serijski broj: 133374

1

34.200,00

3.

222141

Finišer NSC Model: FMV 30, Serijski broj: 5880

1

20.700,00

4.

222126

Froter NSC Model: FM 3, Serijski broj: 4375

1

36.450.00

5.

224228

Mašina za pakovanje paleta Proizvođač: JITEX Beograd, Model: APP 1600

1

9.450,00

6.

224246

Mašina za premotavanje Proizvođač: METTLER

1

4.500.00

7.

224247

Mašina za premotavanje Proizvođač: METTLER

1

4 500.00

8.

223087

Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 1167

1

32 400,00

9.

223072

Prstenasta predilica TTN 11520 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317. Tvornički broj: 501

1

28.800,00

10.

223073

Prstenasta predilica TTN 11521 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 500

1

28.800 00

11.

223074

Prstenasta predilica TTN 11980 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 685

1

30.600,00

12.

223075

Prstenasta predilica TTN 11981 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 689

1

30.600,00

13.

223076

Prstenasta predilica TTN 11982 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 682

1

30.600,00

14.

224135

Rita dublirka Proizvođač Rite Italija. Model: A G R Serijski broj R72.000.81

1

41.400,00

15.

223086

Predilica TB 317 Proizvođač: Krušik Valjevo. Broj vretena 124, Tvornički broj: 636

1

30.600.00

16

224173

Parionik BIELLA Proizvođač BIELLA. Model ASV/D, Tvornički broj: 125/VO

 

4,000,00

17.

 

Laboratonjski aparat za bojenje pletenine

1

300,00

UKUPNO

402.100,00

 

3. Ostale mašine i namještaj:

R.B.

INV. BROJ

NAZIV/OPIS MAŠINE

KOM.

PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1.

242028

Šivača mašina Singer 1457-6-107-D20066

1

300,00

2.

242032

Šivača mašina Singer Nechi 199-751-100

1

250,00

3.

242033

Šivača mašina ravna Singer196-K-5

1

300,00

4.

242034

Šivača mašina Singer 457-6-107-127

1

300,00

5.

242035

Šivača mašina ravna Nechi815-100

1

250,00

6.

242080

Šivača mašina Singer457G-105

1

300.00

7.

242426

Šivača cik cak mašina Bagat 7510001310

1

300,00

8.

242427

Šivača mašina Bagat 8850037307

1

250,00

9.

242053/063

Kolica za transport

 

320,00

10.

242169

Kalorifer

1

30,00

11.

242148

Kotao Vaporex 10001 Sa cisternom 10001

1

2.500,00

12.

931054

Kanalska dizalica

1

700,00

13.

931062

Kalorifer

1

30,00

14.

931065/66

Ormar za alat

 

70,00

15.

931067

Trokrilni ormar

1

50,00

16.

248160

Viljuškar INDOS VE 1001

1

1.000,00

17.

3000079

Torziometar

1

150,00

18.

3000080

Dinamometar za tkanine

1

300,00

19.

3000090

Kondicioni aparat

1

200,00

20.

3000071

Vrtio za predivo

1

250,00

21.

301064/065

Sudoper keramički

 

200,00

22.

30104

Polica za kemikalije

1

50,00

23.

301076

Tehnička vaga

1

50,00

24.

301073

Mikroskop Reichert

1

250.00

25.

301100

Šivača mašina BAGAT

1

200,00

26.

301047

Digestor

1

150,00

27.

301042

Stakleni dvokrilni ormar

 

300,00

28.

301070

Sušara

1

250,00

29.

30096

Dinamometar

1

300,00

30.

302064

Fotelje

 

300,00

31.

3000099

Al metar

1

400,00

32.

300100

Uster aparat komplet

1

400,00

33.

910063

Računar

1

50,00

34.

9100045

Printer

1

15,00

35.

911043

Pisača mašina

1

30,00

36.930288Fotokopir aparat150,00

37.

930064

Stolica King

1

30,00

38

930069

Računar

1

30.00

39

910065

Printer Laser jet

1

20,00

40.

900075

Tapiserija

1

70,00

41.

9000162

Fotelje

 

80,00

42

930061

Računar

1

50,00

43.

930081

Stolica Dalija

1

20,00

44.

930067/184

Vitrina

 

70,00

45.

900139

Radni sto za crtanje

1

80,00

46.

930379

Računar

1

30,00

47

930422

Printer Laser jet

1

20,00

48.

910031

Računar

1

30,00

49.

940171

Radni sto 

1

50,00

50.

930320

Račuar

1

30,00

51.

930420

Računar

1

30,00

52.

910011

Staklena vitrina

1

70,00

53.

900123

Pisaća mašina Olimpia

1

40,00

54.

930033

Stalaže

1

100,00

55.

920034

Računar

1

30,00

56.

920035

Računar

1

30,00

57.

960085/086

Stolice

 

45,00

58.

920055/057

Stolice

 

45,00

59.

96055

Centrala

1

1.000,00

60.

96078

TA peć

1

80,00

61.

960128

Kasa

1

500,00

62.

960129

Dvokrilni metalni ormar

1

80,00

63.

960143

Kasa

1

400,00

64.

933095

Mašina za veš Gorenje

1

80,00

65.

290316/17

Kancelarijski stolovi

 

120,00

66.

2903280

Drveni trokrini gard.ormar

1

60,00

67.

290348/355

Drveni trokrini gard.ormar

 

90,00

68.

290636

Pegla HD 1000

1

200,00

69.

290657

Valjak za peglanje

1

300,00

70.

290653

Klima uređaj

1

150,00

71.

 

Bušilica SARLAH tip TB1 3A, godina: 1985

1

300,00

72.

 

Mašina za štancanje IKOS

1

300,00

UKUPNO

15.505,00

 

 

4. Zaliha

R.B.

NAZIV/OPIS

PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1.

Centralni magacin trgovačke robe Po spisku tabelarnpg pregleda zaliha

0,00

2.

Skladište gotovih proizvoda

Po spisku tabelarnog pregleda zaliha

0,00

3.

Magacin sirovina KMG-A 202

Po spisku tabelarnpg pregleda zaliha

13.904,84

4.

Magacin sirovina i tehničkog materijala domaće radinosti Po spisku tabelarnog pregleda zaliha

0,00

5.

Magacin kemikalija

Po spisku tabelernog pregleda zaliha

0,00

6.

Magacin gotovih proizvoda KMG-A Po spisku tabelernog pregleda zaliha

0,00

7.

Magacin gotovih proizvoda Fabrika pokrivača Po spisku tabelarnog pregleda zaliha

3.255,00

8.

Magacin-pokrivači

Po spisku tabelarnog pregleda zaliha

895,50

UKUPNO

18.055,34

NAČIN PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod procijenjene vrijednosti. Kupcem će se smatrati ono lice koje na licitaciji ponudi najveću cijenu. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik zadržava pravo pristupa/prolaza (ljudi, m/v) nekretninama u vlasništvu DD TI ,,VITEX„ Visoko preko nekretnina i to k.č. 805/1, 805/8, 805/57 i 805/58 upisane u ZK uložak broj 216. KO Kraljevac sve do momenta prodaje svih nekretnina u vlasništvu DD TI VITEX Visoko (u stečaju).

Stečajni upravnik zadržava pravo da ponude za predmet prodaje: 4. ZALIHA (u tabeli od 1. do 8.), a za koje bude smatrao da su prenisko date, iste ne prihvati bez obzira što su najpovoljnije. Troškove poreza na promet nekretnina, PDV-a, kao i sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati.

Novi vlasnici parcela su dužni trpiti upis prava služnosti u korist svakodobnog vlasnika nekretenine što će se vršiti upisom u zemljišne knjige u odgovarajući ZK izvadak radi korištenja nesmetano od 0-24 sata svih pristupnih puteva sa podzemnim instalacijama, kao i vodno dobro. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.

 

MJESTO I VRIJEME PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u ČETVRTAK, 25.10.2018.godine u 15,00 sati na adresi sjedišta firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) u Visokom, Kakanjska 4.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita željenog predmeta prodaje uplate 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje, a na transakcijski račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147-93, koji se vodi kod SBERBANK BH d.d.

Uplata mora biti doznačena na račun dan prije održavanja licitacije, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.

 

OSTALE ODREDBE:

Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana održane licitacije izvršiti uplatu ostatka kupoprodajne cijene (depozit od 10% se uračunava u cijenu), jer u protivnom gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću cijenu, odlučit će stečajni upravnik. Ponuđačima koji nisu proglašeni za kupca uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti članove Odbora povjerilaca da mogu pojedinačno biti prisutni na licitaciji. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

 

Visoko, 17.09.2018.godine