Helios d.d. Banovići

Više o Helios d.d. Banovići

Pokretnina

HELIOS d.d. Banovići u stečaju - Prodaja putničkih i teretnih vozila stečajnog dužnika

INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju

UI. Radnička bb

Banovići

 

Broj: 32 0 St 317344 17 SV2

Datum: 25.08.2018. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje

 

OGLAS

O PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

1. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

A) Transportna sredstva, stečajnog dužnika INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju Ul. Radnička bb, Banovići, što uključuje slijedeće:

X. Vozilo marke Golf CL-JP 937-199, tipl9E, Golf II, limuzina godina proizvodnje 1992,crveni broj šasije WVWZZZ1GZNW191080, Dizel,1588 cm, 40 kW,broj JP937199, neregistrovan, početna cijena 400 KM bez PDV,

2. Dostavno vozilo KEDY 1,9 Dizel, VolksWagen, tip 9KZY, Zatvoreni 1996. god, Bijeli, , broj šasije WV1ZZZ9KZTR506723, 1896 ccm, 47kW br.lY037600 (registrovan do 18.10.2017.god) početna cijena 1.760,00 KM bez PDV,

3. Teretno vozilo, Daimler-Benz Kamion B, tip 1622, Otvoren, 1987 god. Plavi, br.šas. WDB 61702715290555, Motor Dizel, 10888 ccm, 159 kW, br. 421905-10-176825 (registrovan do 25.09.2017.god) početna cijena 6.000,00 KM bez PDV,

4. Putnički automobil, Vvolkswagen, 3B, Passat, Limuzina 2005. god. Sivi, br.šas. WVWZZZ3BZ59000043, Dizel, 1896 ccm, 96 kW, br. AVF688082 (registrovan do 24.04.2018. godine) početna cijena 6.000,00 KM bez PDV,

5. Teretno vozilo, Fiat Ducato, Furgon 2, 2005.god. Bijeli, br. šas.ZFA24400007568156, Dizel, 2800 ccm, 93 kW, br.4073484 (registrovan do 06.11.2017. godine) početna cijena 2.800,00 KM bez PDV,

6. Putnički automobil, Volkswagen, 1 J, Golf IV, Limuzina 2000.god., sivi, br.šas. WVEZZZ1JZYD619706, Dizel, 1896 ccm, 81 kW, br. AHF580893 ( registrovan do 18.08.2017. godine) početna cijena 4.000,00 KM bez PDV,

7. Teretno vozilo, Daimler-Benz, tipl622, Zatvoreno;1983. god, Plavi, br.šas. 61702515019279, Masa 8405 kg, Dizel, 10888 ccm, 159 kW, br.421905-10-058560 neregistrovan , bez motora, početna cijena 2.000,00 KM bez PDV,

8. Prikolica KAUTZ tip 871,Teretna otvorena, crvena, br.šas.5875, 1979.god. Nosivost 14110 kg. Odjavljena 2010. godine, početna cijena 1.600,00 KM bez PDV

9. Putnički automobil, Vvolkswagen, 3C, Passat, Limuzina 2005. god. Smedi, br.šas. WVWZZZ3CZ6P094941, Dizel, 1968 ccm, 103 kW, br. BMP039856 (registrovan do 29.08.2017. godine) početna cijena 6.400,00 KM bez PDV,

 

II. Cijena i način prodaje :

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita). Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati dana 20.09.2018. eodine (četvrtak) u 10 sati u poslovnom prostoru ul INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" dd. BANOVIĆI - u stečaju Ul. Radnička bb, Banovići. 

Uslovi prodaje su:

> kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,

> početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod rednim brojem,

> usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene definisane ovim oglasom, na transakcijski račun INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju broj: 134 630 100 2923 065 kod ASA Banke dd. Saraievo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i rednim brojem za koji se nadmeće,

> prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

> javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponudač a koji ispunjav uslove Oglasa,

> ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponudača.

> Ukoliko se uplati depozit za učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.

> sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac,

 

2. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 19.09.2018. godine, pečat banke ili pošte.

 

3. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju UI. Radnička bb, Banovići, od 8 do 15 časova ili po dogovoru na telefon: 061 421 074,

 

Stečajni upravnik