Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem AG AHIDRON GRAĐENJE doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu i to stečajni sudija Nebojša Joksimović rješavajući po prijedlogu da se nad dužnikom "AG - AHIDRON - GRAĐENJE" d.o.o. Društvo za građevinsko zanatske radove, ul. Trešnje br. 9, Sarajevo, Ilidža, donio je slijedeći

OGLAS

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica "AG - AHIDRON - GRAĐENJE" d.o.o. Društvo za građevinsko zanatske radove, ul. Trešnje br. 9, Sarajevo, Ilidža.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Enis Džihanić iz Sarajeva, ul. Trg solidarnosti br. 13/VI, Sarajevo.

3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 26.06.2018. godine u 14,40 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:

Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.

Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod Uni Credit Bank Sarajevo.

Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.

Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.

1. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

2. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

3. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-0557-11.

4. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 26.06.2018. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja PETAK, 21.09.2018. godine u 14:30 sati Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka.

Broj 65 0 St 688412 18 St

26. juna 2018. godine

Sarajevo