Povjerioci protiv prodaje imovine

Povjerioci protiv prodaje imovine "ŠEĆERANA" dd BIJELJINA

                                    Povjerioci protiv prodaje imovine


Skupština povjerilaca Fabrike šećera iz Bijeljine jučer je odbila plan stečajnoj upravnika da se nastavi sa prodajom imovine i odlučila da se pokrene reorganizacija fabrike, zbog čega je Lazo Đurđević najavio ostavku na mjesto stečajnog upravnika. "Ukoliko 96 povjerilaca, među kojima su i radnici, pretvori svoja potraživanja u akcije, ostaje nejasno kako će se namiriti i u kojem roku povjerioci koji ne žele da svoja potraživanja pretvore u akcije", naglasio je Đurđević. 

Povjerilac Rade Rakić je izjavio da radnici i svi povjerioci dobro znaju da fabrika objektivno vrijedi više od 50 miliona KM, te da se na otpadu kao staro željezo može prodati za 20 miliona KM, jer je njena metalna konstrukcija teška više od 20.000 tona, te da Šećerana u Bijeloj, u Crnoj Gori, raspolaže sa 26 stanova koji su njeno vlasništvo, ali i drugom vrijendom imovinom. 

Advokat Faik Muhić izjavio je nakon Skupštine povjerilaca da bi stečajni plan reorganizacije trebao da bude izrađen u roku od mjesec dana. 

On je istakao da povjerioci smatraju da ova fabrika ima imovinu, potencijalno tržište, perspektivu.