TACCO d.o.o. Zenica
Heidi d.o.o. Sarajevo
Cts-Company d.o.o. Bijeljina
BZ Ljiljan Vršani p.o. Tuzla
TREF d.o.o. Visoko